Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες - Τα αντικείμενα εργασίας και οι μισθοί για τους νέους δημοσίους υπαλλήλους στους ΟΤΑ

8.166 εργαζόμενοι με μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας στους ΟΤΑ 
του Χρήστου Παναγιωτόπουλου

Πρόκειται για ένα θετικό γεγονός, για μια ρωγμή υπέρ της σταθερής εργασίας που δημιούργησε ο αγώνας των εργαζομένων, που δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν αγώνες μαζικοί, δυναμικοί με αποτελέσματα. 

Το αντικείμενο εργασίας και ο μισθός που θα πάρουν. 

 
Η πρόσληψη 8.166 εργαζομένων με μόνιμη σχέση εργασίας ήταν το αποτέλεσμα του πολυήμερου αγώνα των εργαζομένων στους ΟΤΑ τον Ιούλιο του 2017, όταν μαζικά αρνήθηκαν να απολυθούν, αφού το ελεγκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε την πληρωμή τους. Πρόκειται για ένα θετικό γεγονός, για μια ρωγμή υπέρ της σταθερής εργασίας που δημιούργησε ο αγώνας των εργαζομένων, που δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν αγώνες μαζικοί, δυναμικοί με αποτελέσματα. 

Σίγουρα ο αριθμός των προσλήψεων υπολείπεται κατά πάρα πολύ των αναγκών που έχουν οι ΟΤΑ για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών τους. Θα μπορούσε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος που εργάστηκε ως συμβασιούχος, εάν ο αριθμός των προσλήψεων ήταν μεγαλύτερος, εάν κυβέρνηση και δήμαρχοι δεν είχαν επιλέξει να κτυπήσουν την μόνιμη σταθερή εργασία, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και των μνημονιακών πολιτικών. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα στους ΟΤΑ και η ΠΟΕ ΟΤΑ, όφειλε να διεκδικήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων μονίμων εργαζομένων, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και όχι να εγκλωβιστεί και να προτάσσει το αίτημα της μετατροπής όλων των συμβάσεων σε αόριστου χρόνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να φράξει το δρόμο στις ανακυκλώμενες ελαστικές σχέσεις εργασίας. 

Οι δήμαρχοι ολοκλήρου του κομματικού φάσματος είχαν την δυνατότητα να ζητήσουν μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων.. Δεν το έκαναν όμως, γιατί συντάσσονται με τις μνημονιακές αντεργατικές πολιτικές και γιατί γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση θα προωθήσει για μια ακόμη φορά το λεγόμενο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας- 25000 θα απασχοληθούν στους ΟΤΑ- στο όποιο οι δήμοι δεν καταβάλουν χρήματα στους εργαζόμενους αυτούς. Αμείβονται με τον υποκατώτατο μισθό από τον ΟΑΕΔ και το ΕΣΠΑ, χωρίς να αναγνωρίζονται ειδικότητα, οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία, σπουδές. 

Το αντικείμενο εργασίας και ο μισθός που θα πάρουν οι προσληφθέντες

Το αντικείμενο απασχόλησης των εργαζομένων των κλάδων/ειδικοτήτων, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αφορά στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), όπως περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και ιδίως: 
 • τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων 
 • εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων, διάθεσης απορριμμάτων στους κατάλληλους χώρους από τα απορριμματοφόρα οχήματα 
 • περισυλλογή, μεταφορά και απόρριψη άχρηστων αντικειμένων 
 • συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 
 • καθαρισμός/πλύση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών, αλσών, κοινόχρηστων χώρων, απορριμματοδοχείων, δημοτικών κτιρίων, αφισών/πανώ κα 
 • απόσυρση εμποδίων από πεζοδρόμια και δρόμους 
 • συντήρηση, έλεγχος και επισκευή εγκαταστάσεων, τροχοφόρων οχημάτων και εξοπλισμού 
 • συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
 • τήρηση αρχείου και διοικητική υποστήριξη 
 • λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 
 • κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων 
 • ποιοτικός έλεγχος και βελτίωση ποιότητας ύδατος και επεξεργασμένων λυμάτων και των αποδεκτών αυτών 
 • εκπόνηση μελετών και ερευνών που αποβλέπουν στην περιβαλλοντική προστασία 
Ο μισθός που θα πάρουν

Οι εργαζόμενοι που θα προληφθούν με τα αποτελέσματα των προσωρινών πινάκων και όχι τα οριστικά, μέχρι να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα από τον ΑΣΕΠ καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν εργασία στους ΟΤΑ. 

Το διάστημα που θα εργαστούν θα αμείβονται με τους μισθούς που ισχύουν για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και το ωράριο και τις άδειες που προβλέπεται από την συλλογική σύμβαση. 

Οι μισθοί τους διαμορφώνονται ως εξής: 
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ (ΠΕ) θα λαμβάνει €1.092 
 • Πτυχιούχος ΤΕΙ (ΤΕ) θα λαμβάνει €1.037 
 • Απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΕ (ΔΕ) θα λαμβάνουν €858 
 • Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού (ΥΕ) θα λαμβάνει €780 
Επιπλέον των παραπάνω μισθών ισχύουν οι παρακάτω μηνιαίες αποδοχές: 

Οικογενειακή παροχή ανάλογα με τα ανήλικα παιδιά που έχουν ή εάν σπουδάζουν μέχρι την ηλικία των 24 ετών. 

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 150, 70, 35 ευρώ ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας. 

Επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθορίων Περιοχών στο ίδιο ύψος (100 € μηνιαίως). για αυτούς που θα υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου(, νυκτερινή απασχόληση , υπερωρία απογευματινή ή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες). 

Σίγουρα ο παραπάνω μισθός δεν διασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή, αφού το κόστος διαβίωσης στη χώρα μας είναι υψηλό. 

Η είσοδος 8.166 εργαζομένων σε ένα κλάδο που έχει εμπειρία από εργατικούς αγώνες, μπορεί να δημιουργήσει τους όρους για την έναρξη νέων μαζικών δυναμικών και ενωτικών αγώνων για αύξηση στο μισθό, για την ενίσχυση των εργατικών δικαιωμάτων. 
Παναγιωτόπουλος Χρήστος
Εργαζόμενος στο Δήμο Βύρωνα. Μέλος του Δ.Σ του Σωματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου