Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Σωτηρία Βασιλακοπούλου: Μια σύγχρονη ηρωίδα του ΚΚΕ
Αναδημοσίευση από εδώ.

Τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 1980, μία ομάδα φοιτητών της ΚΝΕ μοίραζε προκηρύξεις και προπαγανδιστικό υλικό στους εργαζόμενους της κλωστοϋφαντουργίας ΕΤΜΑ στο Βοτανικό, ενάντια στην ανεργία, τις απολύσεις και την ακρίβεια. Την Ελλάδα, που βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, εξαιτίας των πετρελαϊκών κρίσεων, κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Ράλλη και αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, που όδευε ολοταχώς προς την εξουσία.

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Όταν δεν μπορούν τα αφεντικά, μπορούμε εμείς

Αναδημοσίευση από εδώ.
Ηλίας Ιωακείμογλου

Τι να κάνουμε απέναντι στην παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων;

Η τάξη των κε­φα­λαιο­κρα­τών δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να κα­τα­στρέ­φει τις υλι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις της ζωής μας, όταν αυτές δεν λει­τουρ­γούν ικα­νο­ποι­η­τι­κά ως κε­φά­λαιο. Κλεί­νει τις επι­χει­ρή­σεις σε μια ατε­λεί­ω­τη σειρά, επει­δή δεν απο­δί­δουν τα επι­θυ­μη­τά κέρδη. Πρό­σφα­τα, το φαι­νό­με­νο έγινε ιδιαί­τε­ρα αι­σθη­τό, επει­δή έκλει­σαν με­γά­λες και πολύ γνω­στές επι­χει­ρή­σεις και έτσι τί­θε­ται με έμ­φα­ση το ερώ­τη­μα τι πρέ­πει να κά­νου­με απέ­να­ντι σε αυτό. Χρειά­ζε­ται μια κεϊν­σια­νή πο­λι­τι­κή αύ­ξη­σης της ζή­τη­σης ή μια πο­λι­τι­κή κρα­τι­κής στή­ρι­ξης των προ­βλη­μα­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, ώστε να συ­νε­χι­στεί η λει­τουρ­γία τους; Μήπως πρέ­πει, όντας ρε­α­λι­στές που γνω­ρί­ζουν τα πε­ριο­ρι­σμέ­να όρια των δυ­να­το­τή­των μας εντός κα­πι­τα­λι­σμού, να διεκ­δι­κού­με απλώς τις απο­ζη­μιώ­σεις για τους απο­λυ­μέ­νους ερ­γα­ζό­με­νους;

Η απά­ντη­ση δεν μπο­ρεί να απορ­ρέ­ει από γε­νι­κές αρχές ή ιδε­ο­λο­γι­κές κα­θη­λώ­σεις, αλλά από την ανά­λυ­ση της συ­γκυ­ρί­ας της κρί­σης στη συ­γκε­κρι­μέ­νη χώρα και στη συ­γκε­κρι­μέ­νη κα­τά­στα­ση.

Για το άσυλο στους Τούρκους αξιωματικούς

Αναδημοσίευση από εδώ.
S.L.W. Norblin de la Gourdaine, Η Αντιγόνη συλλαμβάνεται, ενώ ρίχνει χώμα στον νεκρό Πολυνείκη. 1825. Ελαιογραφία. Παρίσι, Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών
Του Κώστα Σαμάντη 

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή γράφτηκε το 441 π.Χ. και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες των αρχαίων τραγωδιών. Σε αυτήν παρακολουθούμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κρέοντα και την Αντιγόνη αναφορικά με την ταφή ή όχι του πτώματος του Πολυνείκη. Ο Πολυνείκης, αδελφός της Αντιγόνης και γιός του Οιδίποδα, έχει διοργανώσει εκστρατεία κατά της πατρίδας του (ένα είδος πραξικοπήματος δηλαδή) συμμαχώντας με τους εχθρούς Αργείους σε μια προσπάθεια να σφετεριστεί την εξουσία. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Κρέοντας: «Αλλά για τον άνθρωπο που είχε ίδιο αίμα / – και λέω τον Πολυνείκη / ήταν εξόριστος και γύρισε / θέλοντας με φωτιά να κατακάψει απ’ άκρη σ’ άκρη / γη πατρική θεούς της χώρας / και τους συμπατριώτες του να σύρει στη σκλαβιά…»*

Κάρλο Τζουλιάνι: Γράφοντας με αίμα τη σύγχρονη ιστορία

Αναδημοσίευση από εδώ.

Σαν σήμερα (σ.ε. 20 Ιουλίου) ο Carlo Guiliani κειτόταν νεκρός στη πλατεία «Gaetano Alimonda» της Γένοβα. Η σφαίρα του αστυνομικού Mario Placanica ήταν η αιτία που ο τότε 23χρονος Ιταλός έχασε τη ζωή του, διαμαρτυρόμενος με το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης.

Εκείνη την Παρασκευή του 2001, ο Carlo Guiliani βρέθηκε μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους απ' όλο τον κόσμο στη Γένοβα για να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις κατά των ηγετών της G8. Χιλιάδες όμως ήταν και οι αστυνομικοί που σκοπός τους ήταν να προφυλάξουν την «ομαλή διεξαγωγή» της συνάντησης των ισχυρών του πλανήτη.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Μεγαλύτερα πρόστιμα από Δευτέρα σε όσους δεν κόβουν αποδείξεις

Αναδημοσίευση από εδώ.

Στην αυστηροποίηση των προστίμων για μη έκδοση αποδείξεων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, σε μία προσπάθεια τόνωσης των εσόδων. Μάλιστα, οι νέες αυξημένες ποινές σε σχέση με το τι ίσχυε έως τώρα, θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 25 Ιουλίου, ώστε από τους ελέγχους που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου να προκύψει το μέγιστο δυνατό όφελος για τα κρατικά ταμεία. Την ίδια ώρα, πάντως, τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων προς το κράτος έφθασαν στα τέλη Ιουνίου στα 89,6 δισ ευρώ, αυξημένα κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό πρώτο εξάμηνο και κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα τέλη Μαίου του 2016.

Όχι στην είσοδο ιδιωτικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) στο Δήμο Βύρωνα

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ

Την Πέμπτη 18/7 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων με τη δημοτική αρχή Δήμου Βύρωνα. Στη συνάντηση ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Κόκκαλης Δημήτρης ενημέρωσε τους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι πρόθεση της διοίκησης του Δήμου είναι να συνεργαστεί με συνεταιριστική επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και να ανατεθούν σε αυτήν η καθαριότητα ορισμένων τομέων του δήμου, όπως για παράδειγμα οι αθλητικοί χώροι, το κολυμβητήριο, τα πολιτιστικά εργαστήρια κ.λ.π. 
Η δημοτική αρχή λειτουργώντας ως μακρύ χέρι υλοποίησης των κεντρικών πολιτικών κατευθύνσεων της κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με την πολιτική αυτή ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του δήμου και επιχειρεί να διαμορφώσει πελατειακές και άλλες σχέσεις με άτομα άνεργα που πλήττονται από τις μνημονιακές αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που ασκούν και διαχειρίζονται την εξουσία -δημοτική και κεντρική. 

Γαλλία: Επιβλήθηκε ο αντεργατικός νόμος... παρακάμπτοντας την ψηφοφορία στην βουλή

Αναδημοσίευση από εδώ.

Ο αντεργατικός νόμος που σαρώνει εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα και ξεσήκωσε την εργατική τάξη της Γαλλίας και τον λαό ενάντιά του, με μαζικές, πολύμηνες κινητοποιήσεις και σκληρές συγκρούσεις με τους κρατικούς μηχανισμούς καταστολής, επιβλήθηκε τελικά χθες από την γαλλική κυβέρνηση, χωρίς ψηφοφορία από την βουλή, με την χρήση του άρθρου 49, παράγραφος 3 του συντάγματος.

Αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν: Το 90% των πολιτών θέλει τη θανατική ποινή και θα το επανεξετάσουμε

"Η λαϊκή πίεση μας αναγκάζει να κάνουμε μια επιλογή"
Αναδημοσίευση από εδώ.
Αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν: Το 90% των πολιτών θέλει τη θανατική ποινή και θα το επανεξετάσουμε

Περίπου το 90% των Τούρκων πολιτών ζητάει να επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε όσους ενεπλάκησαν στην απόπειρα πραξικοπήματος, υποχρεώνοντας έτσι την τουρκική ηγεσία να εξετάσει την επαναφορά της θανατικής ποινής στην χώρα, δήλωσε ο Γιασίν Ακτάι, αντιπρόεδρος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik. 

ΟΑΣΑ και ΕΛΑΣ αποφάσισαν συνεργασία για την ασφάλεια σε μετρό και λεωφορεία

Αναδημοσίευση από εδώ.
Σύσκεψη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΟΑΣΑ
Alexandros Michailidis / SOOC
Alexandros Michailidis / SOOC

Θέματα που αφορούν την ασφαλέστερη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκπροσωπήθηκε από ομάδα ανωτάτων αξιωματικών, και του ΟΑΣΑ, που εκπροσωπήθηκε από το διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, Ιωάννη Σκουμπούρη, μαζί με διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού. 

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Ιστορικό αφιέρωμα - Την Πέμπτη 21 Ιουλίου συμπληρώνονται 51 χρόνια από τη δολοφονία του 23χρονου αγωνιστή, φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα

Ο Σωτήρης Πέτρουλας γεννήθηκε το 1942 στο Οίτυλο της Μάνης. Το 1946 η οικογένεια Πέτρουλα καταφεύγει στην Αθήνα για να διασωθεί από τη δολοφονική μανία των ένοπλων συμμοριών της Δεξιάς κατά την περίοδο του Εμφυλίου. 31 μέλη της οικογένειας Πέτρουλα δολοφονήθηκαν κατά την περίοδο 1943-1950. Ο Σωτήρης ήταν ο μοναδικός Πέτρουλας που κηδεύτηκε. Οι υπόλοιποι είχαν ταφεί σε ομαδικούς τάφους.Σε μια Ελλάδα που σαπίζει μέρα με τη μέρα, εξ αίτιας της κρίσης, της σήψης και της παρακμής και των βάρβαρων καπιταλιστικών πολιτικών που επιβάλλονται από την εξουσία, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τους ήρωες και τους νεκρούς μας.

 Όχι μόνο για να παίρνουμε κουράγιο, αλλά ΚΥΡΙΩΣ έμπνευση.


Τιμώντας την μνήμη του Πέτρουλα αναδημοσιεύουμε ιστορικής σημασίας κείμενα - άρθρα για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου (Ιουλιανά του 1965). 
  • Τη ζωή έως και την δολοφονία του Σωτήρη Πετρούλα. 
  • Ένα άρθρο του Σωτήρη Πέτρουλα που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος 6, Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 1965, σελ 422- 424 που εκδιδόταν από τους Φίλους των Νέων Χωρών. 
  • Αποσπάσματα από το βιβλίο του Αντώνη Πέτρουλα «η οδύσσεια ενός αμετανόητου κομμουνιστή» -εκδόσεις Κέδρος. 
  • Ένα κείμενο για την περιπέτεια του μνημείου του νεκρού φοιτητή αγωνιστή.
  • Και τους στοίχους ενός ποιήματος- τραγουδιού- αφιερωμένο στον Πέτρουλα. 
Ίσως ξεφεύγει σε έκταση το ιστορικό αυτό αφιέρωμα,  αλλά πιστεύουμε πως αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε ως το τέλος.

Οι φίλοι του Σωτήρη Πέτρουλα, η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)  μ’ ένα λουλούδι στο χέρι θα τιμήσουν τη μνήμη του την Πέμπτη  21 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00, στη γωνία  Σταδίου και  Εδουάρδου Λω

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ στους Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ μέσω ΕΣΠΑ

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ

Ολοκληρώνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στις 29/7/2016 για το Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" σχολικό έτος 2016-2017

Στα πλαίσια του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για την περίοδο 2016-2017, που αφορά τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ- ΑμεΑ , έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των παιδιών και ολοκληρώνονται στις 29/7/2016. 

Στόχος του προγράμματος που το διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ είναι να ανακουφιστούν οικονομικά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εργαζόμενων μητέρων, να δώσει την ευκαιρία στις άνεργες μητέρες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να εξυπηρέτηση μονογονεικές οικογένειες. 

 

«Γεννήθηκε» η γενιά των 100 ευρώ τον μήνα!

Αναδημοσίευση από εδώ.

Μετά τη γενιά των 700 ευρώ, που τη διαδέχτηκε αυτή των 500 ευρώ, στην Ελλάδα του 2016 «γεννήθηκαν» οι εργαζόμενοι των 100 ευρώ!

Αυτό αποκαλύπτει έκθεση του υπουργείου Εργασίας, η οποία δόθηκε στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τα εργασιακά και δημοσιεύτηκε χτες από την εφημερίδα «Real News».

Σύμφωνα με την έκθεση των 33 σελίδων, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, 126.956 εργαζόμενοι που «επιβιώνουν» με μισθούς των 100 ευρώ τον μήνα, ενώ πάνω από μισό εκατομμύριο μισθωτοί έχουν αποδοχές μικρότερες ακόμα από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό των 586 ευρώ (μεικτά).

Από το ΙΚΑ η πρώτη απόφαση με το Γ΄ Μνημόνιο: Σύνταξη 80€ βασική και 29€ επικουρικήΑναδημοσίευση από εδώ.

Μαίρη Λαμπαδίτη
Με 20 χρόνια προϋπηρεσία δεν δίνουν σε 62χρονη ούτε την ελάχιστη εθνική των 384 ευρώ που υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ - Πλήρη σύνταξη 464 ευρώ θα πάρει μετά από 5 χρόνια, όταν θα γίνει 67 ετών. Χαμένοι 120.000 εργαζόμενοι.

Στα όρια της απελπισίας έφτασε 62χρονη ασφαλισμένη όταν πήρε στα χέρια της τη συνταξιοδοτική απόφαση του ΙΚΑ που της κοινοποιούσε ότι μετά από 20 χρόνια ασφάλισης η κύρια σύνταξη που της αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα 80 ευρώ τον μήνα και η επικουρική τα 29,22 ευρώ.

Όλη η Φυλή, μια φωνή: να κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ

Αναδημοσίευση από εδώ.

Την Τετάρτη 13/7/2016 πραγματοποιήθηκε, στην κεντρική πλατεία των Άνω Λιοσίων, μεγάλη συγκέντρωση που διοργάνωσε ο συντονισμός πολιτών και συλλογικοτήτων για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής. Η συγκέντρωση απετέλεσε την, ως τώρα, κορύφωση πληθώρας επιμέρους δράσεων και παρεμβάσεων, οι οποίες είχαν σαν αφορμή τη μονιμοποίηση του φαινομένου της έντονης δυσοσμίας από τη εγκατάσταση της Φυλής και οι οποίες, στην πορεία, πήραν γενικευμένο χαρακτήρα, με επίκεντρο το αίτημα για οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.

Στα 400 εκατ. ευρώ τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες

Αναδημοσίευση από εδώ.

Δεν... πληρώνουν

Στα 418.000.000 ευρώ ανέρχονται οι οφειλές των κομμάτων στις τράπεζες. Στα 400 εκ. ευρώ ανέρχεται μόνο το χρέος της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. 

Τα στοιχεία έδωσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο πρόεδρος της επιτροπής, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την εξέταση του διευθύνοντος συμβούλου της Attica Bank Αλέξανδρου Αντωνόπουλου. 

75 χρόνια από την ίδρυση του εργατικού ΕΑΜ – Mία σπάνια συνέντευξηΑναδημοσίευση από εδώ.
Του Νάσου Μπράτσου

Ήταν 16 Ιουλίου του 1941 όταν ιδρύθηκε το Εργατικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΕΑΜ), δηλαδή νωρίτερα από την ίδρυση του ΕΑΜ, που ιδρύθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου της ίδια χρονιάς. Πολλοί λένε ότι ήταν αναγκαία η συγκρότηση μιας συμπαγούς εργατικής βάσης για να μπορέσει το αντικατοχικό – απελευθερωτικό κίνημα να πατήσει γερά στα πόδια του, ειδικά στα πρώτα του βήματα και είχαν δίκιο.

Για ποιά Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε;Αναδημοσίευση από εδώ.


Άγγελος Κολέμπας

Το μέγα ερώτημα είναι: Για πια Ε.Ε. μιλάμε ;

-Της Frau Μέρκελ και του Dr Σόϊμπλε;

-Των κυρίων Τούσκ και Σούλτς;

-Των κυρίων Γιούνγκερ και Νταϊσεμπλούμ;

Σίγουρα, στους παραπάνω, αλλά και στους λοιπούς κομισάριους, των μεγάλων εταιρειών, των μονοπωλίων και των τραπεζών που εκπροσωπούν (πρόσφατο παράδειγμα η πρόσληψη από την Goldman Sacs ως συμβούλου του πολύ γνωστού μας Εμμανουέλ Μπαρόζο, πρώην πρόεδρου της Κομισιόν), ανήκει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι όπως , δημοκρατικά, θα έπρεπε δηλαδή στους λαούς και τους πολίτες της.

Τουρκία: «Ξαμολύθηκαν» οι φασιστο-ορδές... Σε εξέλιξη το αναμενόμενο «πογκρόμ» εναντίον κάθε αριστερής - προοδευτικής φωνήςΑναδημοσίευση από εδώ.
Την ώρα που η διεθνής ειδησεογραφία αναπαράγει την εντυπωσιακή «ρεβάνς» του καθεστώτος Ερντογάν, με τις μαζικές συλλήψεις σε στρατό και δικαιοσύνη, αλλά και τα αιματηρά λιντσαρίσματα που οργανώνουν οι οπαδοί του εναντίον, κατά βάση… κληρωτών φαντάρων, με αφορμή το αποτυχημένο πραξικόπημα στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων της Τουρκίας, τα γνωστά φασιστικά «μαντρόσκυλα» του συστήματος προχωρούν σε «πογκρόμ» κατά του λαού, του μοναδικού, πραγματικού στόχου του Ερντογάν αλλά και των επίδοξων πραξικοπηματιών, με επιθέσεις σε αριστερές οργανώσεις και κόμματα.

Το εξπρές του φόβου στην Τουρκία του Ερντογάν

Αναδημοσίευση από εδώ.

του Γιώργου Παυλόπουλου

Με τη θριαμβευτική επικράτηση του Ταγίπ Ερντογάν και του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης φαινόταν να λήγει οριστικά η απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πά­νω από 250 άνθρωποι και να μετα­τραπούν οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας σε πεδία μαχών μέχρι το πρωί του Σαββάτου, όταν παραδόθηκε ο βασικός όγκος των πραξικοπηματιών. Ο πολυδαίδαλος μηχανισμός του κυβερνώντος ισλαμικού κόμματος, ο οποίος κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να κινητοποιήσει δεκάδες χιλιάδες κόσμου σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα, καθώς και μη απώλεια του ελέγχου σε καίριες δομές του κρατικού μηχανισμού, όπως η αστυνομία, οι μυστικές υπηρεσίες και η ηγεσία του στρατού ξηράς αποτέλεσαν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τα δύο στοιχεία-κλειδιά για την έκβαση της επιχείρησης ανατροπής του Ερντογάν.

"Η παρουσίαση του Ερντογάν ως δημοκράτη πιο επικίνδυνη από το ίδιο το πραξικόπημα" - ανακοίνωση του PKK και της Ένωσης Κοινοτήτων του Κουρδιστάν για την απόπειρα πραξικοπήματοςΑναδημοσίευση από εδώ.
Ανακοίνωση εξέδωσε και το PKK για τα όσα διαδραματίζονται στην Τουρκία με την απόπειρα πραξικοπήματος και όσα επακολούθησαν. Η ανακοίνωση φέρει την υπογραφή του Koma Civakên Kurdistan – KCK (Ένωση Κοινοτήτων του Κουρδιστάν που ίδρυσε το PKK και στην οποία συνυπάρχουν όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά σκέλη του κινήματος σε Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία) και τονίζει εξαρχής:

«Υπήρξε μια απόπειρα πραξικοπήματος από πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα και ο σκοπός δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί. Είναι άξιο προσοχής ότι αυτή η προσπάθεια έρχεται σε μια στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν έτοιμος να προσχωρήσει σε νέες τοποθετήσεις / κρίσεις στην ηγεσία του στρατού. Το γεγονός ότι αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος γίνεται σε μία χρονική στιγμή που διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική της φασιστικής κυβέρνησης του ΑΚΡ, είναι μια άλλη σημαντική διάσταση αυτού του πραξικοπήματος.»

Τι έδωσε ο Ερντογάν και απέφυγε το πραξικόπημα;


Αναδημοσίευση από εδώ.

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

Η πλειοψηφία των Ελλήνων αναλυτών εκτιμά ότι ο Ερντογάν εξήλθε ενισχυμένος της απόπειρας πραξικοπήματος αλλά προϊόντος του χρόνου θα γίνει σαφές πως ο Τούρκος πρόεδρος διεσώθη από την παρέμβαση του αρχηγού της 1ης Στρατιάς Ουμίτ Ντουντάρ που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Και η παρέμβαση αυτή έγινε αφού επι αρκετό διάστημα ο στρατηγός συνδιαλεγόταν με την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας.

Το πραξικόπημα άρχισε να εκφυλίζεται από τη στιγμή που παρενέβη δημοσίως ο Ντουντάρ και ετάχθη κατά των πραξικοπηματιών.

Το πραξικόπημα απέτυχε

Αναδημοσίευση από εδώ.

του Γιώργου Δελαστίκ

Απέτυχε παταγωδώς η απόπειρα των Αμερικανών να ανατρέψουν με πραξικόπημα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποιώντας τον Γκιουλέν. Ο Ερντογάν συνέτριψε τους επίδοξους πραξικοπηματίες. Αυτό που όμως παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής είναι, αν ο Τούρκος πρόεδρος ήρθε σε συμβιβασμό με τους Αμερικανούς για να παραμείνει στην εξουσία. Σίγουρα για την ώρα δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο, με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ, επειδή είχαν από τα μέσα πληροφόρηση σε σχέση με το πραξικόπημα, άλλαξαν γρήγορα τη γραμμή τους και τάχθηκαν υπέρ της «συνταγματικής νομιμότητας». Θα φανεί όμως σύντομα.

Απόπειρα πραξικοπήματος και Ανατροπή στην Τουρκία

Αναδημοσίευση από εδώ.


Η απόπειρα πραξικοπήματος που πραγματοποίησαν στη γειτονική Τουρκία στρατιωτικοί χρησιμοποιώντας άρματα μάχης και επιθετικά ελικόπτερα στην προσπάθειά τους να καταλάβουν την εξουσία στη διάρκεια της νύκτας, φαίνεται πως από το πρωί του Σαββάτου έχει κατασταλεί.

Κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή και όπως αναφέρει και η Εισαγγελία της Άγκυρας, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί κατά πολύ.

Στιγμιότυπα από το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία (Φωτογραφίες)

Στο τανκ επιβαίνουν και απλοί πολίτες, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και άλλων πρακτορείων καθώς και αναπαραγωγές από διάφορα blogs.


Παρεπόμενα και προεκτάσεις του brexit

Αναδημοσίευση από εδώ.

Τόσο το brexit, όσο και όλα τα πολυπλόκαμα σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων για την καπιταλιστική ανάκαμψή τους, δεν μπορούν να παράγουν φιλολαϊκά αποτελέσματα. Το αντίθετο, σηματοδοτούν νέα επώδυνα βάρη για την εργατική τάξη, το λαό.


Γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά. Όμως, το βρετανικό δημοψήφισμα που ανέδειξε την αυξημένη δυσαρέσκεια του βρετανικού λαού, δεν προέκυψε από κάποιο καπρίτσιο του Κάμερον. Υπαγορεύτηκε από τη σφοδρή διαπάλη που οξύνθηκε παραπέρα ανάμεσα σε ισχυρές μερίδες του κεφαλαίου στη Βρετανία, αλλά και διεθνώς που διασταύρωσαν τα ξίφη τους για το ποιας τα συμφέροντα θα επικρατήσουν την επόμενη μέρα.

Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση χωρίς το λαό! (ανακοίνωση Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας)


Αναδημοσίευση από εδώ.

Ανακοίνωση του ΚΚ Τουρκίας

Το Κομμουνιστικό Κόμμα καλεί τον λαό μας να οργανωθεί στις γραμμές του Κόμματος ενάντια στους εχθρούς του λαού και της ανθρωπότητας. Η απελευθέρωση είναι στα δικά μας χέρια.

Δεν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι έγινε κατά τη διάρκεια της απόπειρας πραξικοπήματος που έλαβε χώρα στην Τουρκία μεταξύ 15 και 16 Ιούλη.

Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά τα σχέδια που υποστηρίζονται από ξένες δυνάμεις, οι οποίες δεν παίρνουν τη δύναμή τους από την εργατική τάξη, δεν μπορούν να νικήσουν τον σκοταδισμό του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και να λύσουν τα προβλήματα της Τουρκίας.

Οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να ρίξουν τον Ερντογάν είναι οι ίδιοι οι Τούρκοι πολίτες

Αναδημοσίευση από εδώ.


Κομπανιέρο Πιτσιρίκο,
Το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία απετράπη, αφήνοντας πίσω του 265 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή και επερχόμενες θανατικές ποινές.

Υπάρχουν ακόμα συγκρούσεις με πραξικοπηματίες και φρεγάτες που πέφτουν υπό τον έλεγχο αντιφρονούντων, αλλά νομίζω ότι επί της ουσίας έχει αποτραπεί.

Ωραίο πραξικόπημα, από τα Lidl.

Πέραν της πλάκας, αν δεν έβγαινε ο τουρκικός λαός στους δρόμους, δεν νομίζω ότι είχε πιθανότητες να αποτύχει το εγχείρημα των συνταγματαρχών.

Τουρκία: Ανέκτησε τον έλεγχο ο Ερντογάν – Τουλάχιστον 161 νεκροί – Μαζικές συλλήψεις πραξικοπηματιών

Αναδημοσίευση από εδώ.


Τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης ανακτά σταδιακά η κυβέρνηση Ερντογάν. Οι πραξικοπηματίες του στρατού που επιχείρησαν να καταλάβουν την εξουσία στην Τουρκία με καταδιωκτικά αεροπλάνα, άρματα μάχης και μετακίνηση στρατιωτών σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, είτε συλλαμβάνονται είτε παραδίδονται.

Πάντως με μήνυμά της στο Twitter, η τουρκική προεδρία υποστηρίζει «πως νέα απόπειρα πραξικοπήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή» και καλεί τους πολίτες της χώρας να παραμείνουν στους δρόμους.

Το πραξικόπημα στην Τουρκία ήταν πραγματικό !!!

Αναδημοσίευση από εδώ.


Του Γιώργου Ιεροδιάκονου

Παραείναι επιφανειακή μια προσέγγιση που θέλει να αντιλαμβάνεται τηναπόπειρα πραξικοπήματος ως «οπερέτα». Πληροφορίες που έρχονται απόΤούρκους αξιωματούχους, λένε πως το πραξικόπημα ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 3.00 το πρωί της σήμερον, ώστε να συλλάβουν και τον Ερντογάν, που θα επέστρεφε στην Αγκυρα στις 2.00. Επειδή όμως διέρρευσε το σχέδιο, επισπεύθηκε αναγκαστικά για νωρίς το βράδυ, με αποτέλεσμα να διαφύγει την σύλληψη ο Ερντογάν.

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Η Ελλάδα είναι μία ακριβή χώρα - Δύσκολα τα βγάζουν πέρα τα φτωχά και λαϊκά νοικοκυριά

 ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΧΩΡΑ
δύσκολα τα βγάζουν πέρα τα φτωχά και λαϊκά νοικοκυριά


Χαμηλοί μισθοί και συντάξεις, υψηλό ποσοστό ανεργίας υπέρογκη φορολογία και υψηλές τιμές στα είδη βασικών αναγκών και διατροφής, ροκανίζουν το είδη πενιχρό εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών. 


Βασικές αιτίες της άσχημης κατάστασης που βιώνουν οι Έλληνες των φτωχών και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων είναι η βάρβαρη νεοφιλελεύθερη μνημονική πολιτική που συνεχίζεται και έχει ως αποτέλεσμα την υποτίμηση των μισθών και των συντάξεων, το κλείσιμο επιχειρήσεων και το υψηλό ποσοστό ανεργίας. 

Αναδημοσιεύσεις: Για τις εξελίξεις στην Τουρκία


Για τις εξελίξεις στην Τουρκία

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ ΕΚΒΑΣΗ

ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΗΠΙΑ» ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΕΣΩ SKYPE 

Ο στρατός της Τουρκίας προχώρησε σε δήλωση στην οποία αναφέρει ότι έχει αναλάβει την εξουσία της χώρας.

O Ταγίπ Ερντογάν έκανε διάγγελμα, μέσω skype, και ζήτησε από το έθνος να βγει στους δρόμους και τις πλατείες. Δεν είναι γνωστό από πού έκανε το διάγγελμα ο Ερντογάν. Υποστήριξε πως πρόκειται για «απόπειρα μιας μειοψηφίας των ενόπλων δυνάμεων» και ότι «με την απάντηση που θα δώσει ο λαός, θα δοθεί η δέουσα απάντηση». Είπε πως οι «πραξικοπηματίες θα πληρώσουν πολύ ακριβά την πράξη τους», προσθέτοντας: «Δεν πιστεύω ότι θα πετύχουν οι πραξικοπηματίες το στόχο τους».

Αναδημοσίευση: Νέα εκατόμβη νεκρών από επίθεση στην Νίκαια της Γαλλίας στο όνομα (;) του Ισλαμικού κράτους

ΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ (;) ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


Μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από 31χρονο γαλλοτυνήσιο, όπως αναφέρουν οι γαλλικές αρχές, ανέρχεται στους 84, ανάμεσα στους 100 τραυματίες οι 20 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολλά παιδιά.


H επίθεση έλαβε χώρα στην παραλιακή λεωφόρο Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ, στην Νίκαια της Γαλλίας, όπου πλήθος κόσμου παρακολουθούσε εκδηλώσεις που συμπεριελάμβαναν και την ρίψη πυροτεχνημάτων την ημέρα της εθνικής εορτής.

Ο γαλλοτυνήσιος πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά αστυνομικών οδήγησε με ταχύτητα φορτηγό περίπου για δύο χιλιόμετρα, χτυπώντας αδιακρίτως πλήθος ανθρώπων στην παραλιακή λεωφόρο της Νίκαιας. Εν συνεχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισε να βάλλει με πυροβόλο όπλο κατά του πλήθους πριν πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Αναδημοσίευση: Ρατσιστικό μένος από «αγανακτισμένους κατοίκους» στη Λέρο

Ρατσιστικό μένος από «αγανακτισμένους κατοίκους» στη Λέρο

Τα χειροπιαστά αποτελέσματα της δράσης των «αγανακτισμένων»
Συντάκτης: Γιάννης Μπασκάκης

Η εξέγερση των προσφύγων στο hotspot της Λέρου την περασμένη Πέμπτη δεν ήταν παρά η αφορμή για να εκδηλωθεί το ρατσιστικό μίσος που καραδοκεί έξω από τις προσφυγικές δομές και που πασχίζει να εκμεταλλευτεί το προσφυγικό ζήτημα.

Οι καταγγελίες σχετικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στη Λέρο είναι πολύ σοβαρές και αφορούν τη βίαιη δράση ομάδων «αγανακτισμένων κατοίκων», οι οποίοι έφτασαν να σπέρνουν τον τρόμο στο νησί με μηχανοκίνητες περιπολίες που είχαν στόχο τους πρόσφυγες και με προπηλακισμούς και απειλές κατά εθελοντών και μελών ΜΚΟ.

Αναδημοσίευση: «Πότιζαν» θάνατο: Μεγάλο κύκλωμα με ποτά- μπόμπες

«Πότιζαν» θάνατο: Μεγάλο κύκλωμα με ποτά- μπόμπες

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων ποτών και αιθυλικής αλκοόλης, από την Βουλγαρία στη χώρα μας εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων ποτών και αιθυλικής αλκοόλης, από την Βουλγαρία στη χώρα μας εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Η μαφία του αλκοόλ έφερνε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και οινόπνευμα από τη Βουλγαρία εκμεταλλευόμενη τη διαφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί για το δημόσιο ανέρχονται σε εκατομμυρίων ευρώ.

Αναδημοσίευση: Το μαγικό τρικ της απλήρωτης εργασίας…

Το μαγικό τρικ της απλήρωτης εργασίας…


Της Άντζελας Δημητρακάκη

Εθελοντισμός, προσφορά και καπιταλισμός: 
Μια σκιά πλανιέται πάνω από τη ζωή μας. Συνυφασμένη με τις έννοιες της προσφοράς, της αυτοθυσίας, ακόμη και της μάθησης, η έννοια του εθελοντισμού έχει ενταχθεί στα εργασιακά τοπία του σύγχρονου καπιταλισμού, γεννώντας διλήμματα ηθικής φύσης και εγείροντας οικοδομήματα εκμετάλλευσης με ισχυρότατα ψυχολογικά και ιδεολογικά θεμέλια.

Αναδημοσίευση: Ζήμενς: Δεξιά βρωμάει κι αριστερά ζέχνει!

Ζήμενς: Δεξιά βρωμάει κι αριστερά ζέχνει!
Θυμάστε τη Ζήμενς; Ε, λοιπόν, η δίκη για το μεγάλο σκάνδαλο παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες!

Είκοσι χρόνια μετά τη σύμβαση που αφορά την προμήθεια ψηφιακών κέντρων του ΟΤΕ 8002/1997 με 64 κατηγορούμενους, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της έρευνας και 8 μήνες μετά την έναρξη της δίκης για τις μίζες σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, το δικαστήριο ανέβαλε επ΄ αόριστον τη δίκη!

Αναδημοσίευση: Ο Τάκης Φωτόπουλος μιλά εφ’όλης της ύλης για την κατάσταση σε Ευρώπη, Αμερική και Ελλάδα και την πρόταση διεξόδου με το χτίσιμο μετώπων ΜΕΚΕΑ

Ο Τάκης Φωτόπουλος μιλά εφ’όλης της ύλης για την κατάσταση σε Ευρώπη, Αμερική και Ελλάδα και την πρόταση διεξόδου με το χτίσιμο μετώπων ΜΕΚΕΑΕφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του Τάκη Φωτόπουλου στον Γιάννη Μάνιο του Alpha Radio Καβάλας (9/7/2016). Θίγονται μεταξύ άλλων:

Αναδημοσίευση: «Μαμά Γύρισα» - (πολιτιστικές προτάσεις)

ΕΡΙΚ ΛΑΒΕΝ

«Μαμά Γύρισα»


Copyright: Nathalie MAZEAS
Η Στεφανί επιστρέφει στα σαράντα της στο σπίτι της μητέρας της, που την υποδέχεται με ανοιχτή αγκαλιά. Η Στεφανί είναι αντίθετη στο να επιστρέψει και να ζήσει με τη μάνα της, εξάλλου για τον καθένα θα ήταν φοβερή δοκιμασία και χρειάζεται πολλή υπομονή να υποφέρει αυτή την καινούργια ζωή των δύο.

Ο Ερίκ Λαβέν με το χρόνο μετεξελίχθηκε σε σταθερή εμπορευματική αξία των γαλλικών κινηματογραφικών εισπράξεων, χρησιμοποιώντας συχνά ένα κάστινγκ «πολύτιμο» στην υπηρεσία του σεναρίου.

Αναδημοσίευση: «Γράμματα από τη Γερμανία» στο προαύλιο της ΕΡΤ

«Γράμματα από τη Γερμανία» στο προαύλιο της ΕΡΤ


Στο πλαίσιο των συναυλιών που περιλαμβάνει η δράση «SummERTime - Καλοκαίρι στην Αγία Παρασκευή», την Τετάρτη 20 Ιούλη, στις 21.00, θα παρουσιαστούν τραγούδια από τον κύκλο τραγουδιών «Γράμματα από τη Γερμανία» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση Φώντα Λάδη, που ξάφνιασαν στην εποχή τους με την απλότητα, την αμεσότητα και το έντονο θεατρικό και σατιρικό τους ύφος και συμπληρώνουν φέτος πενήντα χρόνια από την πρώτη τους δημόσια εκτέλεση στο Θέατρο του Λυκαβηττού.

Παράλληλα, θα υπάρχει και προβολή οπτικοακουστικού υλικού, όπου με προβολές ταινιών και μνήμες γνωστών τραγουδιών και άλλων ντοκουμέντων της εποχής, καθώς και με μικρά κείμενα, θα αναπαραχθεί το κλίμα της δεκαετίας του '60, μεταφερμένο στη σημερινή ιστορική συγκυρία του Προσφυγικού.

Αναδημοσίευση: 14 Ιουλίου 1789:«Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφοσύνη»


Στις 14 Ιούλη 1789 ξεσπά η Γαλλική Επανάσταση . Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 1789, η Συντακτική Συνέλευση ψηφίζει τη «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη», ένα κείμενο με κοσμοϊστορική σημασία.

«Οι άνθρωποι γεννιούνται και είναι ελεύθεροι και έχουν ίσα δικαιώματα», τονίζεται στη Διακήρυξη, σε μια εποχή που στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη οι άνθρωποι ήταν ακόμη δούλοι.

Αναδημοσίευση: 1 δισεκατομμύριο ώρες απλήρωτης δουλειάς για δισεκατομμύρια κέρδη

1 δισεκατομμύριο ώρες απλήρωτης δουλειάς για δισεκατομμύρια κέρδη


Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ήταν οι απλήρωτες ώρες εργασίας στη Γερμανία, το 2015! Συγκεκριμένα, 1,8 δισεκατομμύρια επιπλέον ώρες εργασίας, την περασμένη χρονιά, από τις οποίες 997,1 εκατομμύρια ήταν απλήρωτες και 816,2 εκατομμύρια, με αμοιβή!

Αναδημοσίευση: Δημήτρης Μαρωνίτης: Επέλεξε το ουσιώδες που χαράζει τη ζωή

Δημήτρης Μαρωνίτης: Επέλεξε το ουσιώδες που χαράζει τη ζωή


Ασχολήθηκε με τους ποιητές.
Μετέφρασε τραγικούς και τον Όμηρο.
Απολύθηκε, φυλακίστηκε επί χούντας.
Έγινε καθηγητής.
Αποδείχτηκε πως ήταν ένας γενναίος δάσκαλος και μάλιστα τότε που η απόδειξη κόστιζε.
Αυτός είναι ο Δημήτρης Μαρωνίτης που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες….

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Αναδημοσίευση: To 90% των Ελλήνων θα έχει μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1000 ευρώ τον επόμενο χρόνο!

To 90% των Ελλήνων θα έχει μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1000 ευρώ τον επόμενο χρόνο!


Στην απόλυτη φτωχοποίηση οδηγείται η ελληνική κοινωνία μετά την επιβολή των μέτρων του 3ου μνημονίου. Η εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού θα οδηγήσει το 90% των Ελλήνων να εμφανίζει το 2018 στις φορολογικές του δηλώσεις καθαρό ατομικό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ.

Δελτίο τύπου: Ενδιαφέρουσα η συζήτηση της Δευτέρας 11/7/16 για τις εξελίξεις στην Ε.Ε.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξελίχθηκε η συζήτηση την Δευτέρα το βράδυ 11 Ιουλίου στο φιλόξενο χώρο της Λαμπηδόνας. Δεκάδες πολίτες προσήλθαν και άκουσαν με ενδιαφέρoν τις τοποθετήσεις των ομιλητών κ. Βατικιώτη Λεωνίδα (οικονομολόγος) & Δελαστίκ Γιώργου (δημοσιογράφου).

Αναδημοσίευση: Τετάρτη 13/7/2016: συγκέντρωση για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής

Τετάρτη 13/7/2016: συγκέντρωση για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής


Αν και βρισκόμαστε στο 2016, υπάρχουν τεράστιες περιοχές της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, με επίκεντρο τη Φυλή, για τις οποίες το δικαίωμα σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης δεν είναι αυτονόητο. 

Η αιτία βρίσκεται στην -πάνω από 50 χρόνια- λειτουργία της εγκατάστασης διαχείρισης των σκουπιδιών της Αττικής, καρδιά της οποίας είναι η μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης. 

Καθώς, με το νέο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) προδιαγράφεται η διαιώνιση της λειτουργίας της, φορείς και συλλογικότητες της Φυλής, οργανώνουν ανοιχτή συγκέντρωση​, ​στην κεντρική πλατεία των Άνω Λιοσίων, την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016, στις 8​.30​ το βράδυ με αίτημα το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.