Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Έχει πλέον εδραιωθεί μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας


Φίλες και φίλοι 

Η προσέλευσή σας στις πέντε συναντήσεις με παραγωγούς που έχουμε έως σήμερα διοργανώσει, μας δίνει την πεποίθηση ότι έχει πλέον εδραιωθεί μεταξύ μας η σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, που συνιστά βασικό μέλημα από την αρχή της δραστηριοποίησής μας αλλά και προϋπόθεση για να συνεχίσουμε.
Η κατάργηση των μεσαζόντων και η εξασφάλιση ποιοτικών προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς με χαμηλότερο κόστος,  πέρα από την κατεύθυνση της διεκδίκησης δίκαιων και αλληλέγγυων κανόνων απόκτησης βασικών αγαθών σε μία εποχή όπου όλοι δοκιμαζόμαστε οικονομικά, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αντίστασης στην εντατική προσπάθεια εξαθλίωσής μας μέσω της ανάδειξης νέων μορφών αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ιδιαίτερη σημασία για μας η ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών αλλά και η σωστή οργάνωση των συναντήσεών μας, ώστε οι πολίτες που μας εμπιστεύονται να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά και με απλό τρόπο.
Η συμμετοχή σας στην τελευταία συνάντησή μας, η οποία εξελίχθηκε με επιτυχία παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, μας έδωσε κίνητρο να συνεχίσουμε δυναμικότερα.

Στην βάση της σχέσης αξιοπιστίας μαζί σας, σας ενημερώνουμε σχετικά με τα εξής:

·                Διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα των κάστανων που διατέθηκαν δεν ανταποκρινόταν, κατά ένα τμήμα της συνολικής ποσότητας, σε αυτή που είχε συμφωνηθεί με τον παραγωγό.
Σημειώνεται σχετικά, ότι κάθε διατιθέμενο προϊόν δοκιμάζεται πάντα, πριν την συμφωνία με τον παραγωγό, και ελέγχεται ποιοτικά.
Προβήκαμε άμεσα σε επιστολή προς τον παραγωγό, όπου εκφράστηκε η δυσαρέσκειά μας και ζητήθηκαν εξηγήσεις.
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία μαζί του. 
Όπως επέβαλε το αίσθημα ευθύνης έναντι των ανθρώπων που στηρίζουν πρωτοβουλίες όπως η δική μας, ενημερώθηκαν ήδη όλες οι γνωστές σε εμάς αντίστοιχες κινήσεις, που δραστηριοποιούνται σε άλλους δήμους, ώστε η συγκεκριμένη συνεργασία να αποκλειστεί στο μέλλον.

·                Θα θέλαμε επιπλέον να διευκρινίσουμε, σε σχέση με τη διακοπή προμήθειας των λουκάνικων, τα εξής:
Η δραστηριοποίηση των Πολιτών του Βύρωνα ως ανεξάρτητης κίνησης, επιβάλλει την αυστηρή τήρηση των νομικών τύπων που αφορούν στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης εκ μέρους των παραγωγών.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο παραγωγός εξέδιδε, καθ΄ υπόδειξή μας, θεωρημένες αποδείξεις λιανικής πώλησης, για κάθε ποσότητα προϊόντος που διέθετε. Πλην όμως, ο αριθμός των αποδείξεων που είχε  τη δυνατότητα να δώσει δεν ανταποκρινόταν στις παραγγελίες,  λόγω του περιορισμένου αριθμού αποδείξεων που είχε θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

Μολονότι αναγνωρίζουμε ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν υπήρχε θέμα οποιασδήποτε ευθύνης του παραγωγού, δεδομένου ότι ο αριθμός των θεωρούμενων άπαξ αποδείξεων είναι περιορισμένος εκ του νόμου, δεν ήταν δυνατό για λόγους αρχής να επιτρέψουμε την πώληση προϊόντων υπό την εποπτεία μας χωρίς την έκδοση παρά το γεγονός ότι το προϊόν ήταν αμέμπτου ποιότητας.

Ζητούμε την κατανόηση όσων δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν το προϊόν που είχαν παραγγείλει.

Επιθυμία μας είναι η βελτίωση της ποιότητας των διατιθέμενων αγαθών και η αποφυγή αστοχιών στην διεξαγωγή των συναντήσεων.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι είναι διαρκής η προσπάθειά μας, μέσω της εμπειρίας που αποκτούμε, να γινόμαστε καλύτεροι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις δίκαιες προσδοκίες των φίλων που συμμετέχουν στις συναντήσεις μας. 

Πολίτες του Βύρωνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου