Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


Αποκλείονται τα παιδιά των άνεργων και των ανασφάλιστων οικογενειών.


Ολοκληρώνεται η διαδικασία για την εγγραφή βρεφών και νηπίων  στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βύρωνα στις 28-06-2013. 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα», Φλέμινγκ 71 (Πλατεία Φατσέα), στο Βύρωνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30 έως 11.30. Τα έντυπα των αιτήσεων δίνονται από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. και από τους Δ.Π.Σ. Δ. Βύρωνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΠΔΔ των δημοτικών παιδικών σταθμών οι Προϋποθέσεις εγγραφής, επανεγγραφής είναι: 
1. Και οι δύο γονείς να είναι εργαζόμενοι και να είναι κάτοικοι του Δ. Βύρωνα
2. Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής 2013-2014. Για την εγγραφή των παιδιών στους Δ.Π.Σ. Δ. Βύρωνα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα):
·               Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής (παρέχεται από το Ν.Π.Δ.Δ. και από τους Δ.Π.Σ.). Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία). Απόδειξη εργασίας γονέων: 
·               Μόνιμοι ή Αορίστου χρόνου Δημόσιοι Υπάλληλοι:
Βεβαίωση εργασίας του τελευταίου μήνα από την υπηρεσία του/της.
·               Ιδιωτικοί Υπάλληλοι:
α) Βεβαίωση εργασίας του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη του/της
β) Βεβαίωση ενσήμων του τελευταίου τριμήνου από το ΙΚΑ.
·               Ελεύθεροι  Επαγγελματίες:
α) Έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία.
β) Αντίγραφο πληρωμής εισφορών τελευταίου τριμήνου στον ασφαλιστικό του/της φορέα.

  • Υγεία παιδιού:
α)  συμπληρωμένο Πιστοποιητικό Υγείας βρεφών και νηπίων από τον παιδίατρο (δίνεται από την υπηρεσία)
β) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας (σελίδα που αναγράφονται τα στοιχεία του          παιδιού και τη σελίδα που αναγράφονται τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του), υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο.
γ) επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
·               Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
·               Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ (στο λογαριασμό πρέπει να αναγράφεται το όνομα του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού).
·               Για τα άτομα με ιδιαιτερότητες (γονέων ή παιδιών) απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής.
·               Για την εγγραφή αλλοδαπών  παιδιών στους Δ.Π.Σ. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας (πράσινη κάρτα), όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και απαιτούνται τα εξής:
1) όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα.
2)  επικυρωμένη φωτοτυπία άδειας παραμονής στην Ελλάδα – πράσινη κάρτα (γονείς και παιδιά).
3)  επίδειξη άδειας παραμονής κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
·               Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο.
3. Αξιολόγηση αιτήσεων
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.
Για την εγγραφή νηπίου λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας του γονέα ώστε η κατανομή των παιδιών να γίνει χωροταξικά όσο είναι εφικτό.

Οι Πολίτες του Βύρωνα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

Ø    Οι άνεργοι γονείς που κατοικούν στο Βύρωνα είναι αυτοί που πρώτοι θα βρουν την πόρτα των δημοτικών σταθμών κλειστή αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου οι άνεργοι γονείς δεν μπορούν να κάνουν ούτε αίτηση για την εγγραφή των παιδιών τους. Το ίδιο ισχύει και για όσους εργάζονται ανασφάλιστοι. Πρόκειται για μια άδικη και κοινωνικά ανάλγητη απόφαση της δημοτικής αρχής την στιγμή που η ανεργία καλπάζει ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες και τη στιγμή που η ανασφάλιστη εργασία σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία ξεπερνά το 33% του εργατικού δυναμικού.

Ø    Για άλλη μια χρονιά πάρα πολλές οικογένειες παρότι εργάζονται και κατοικούν στη πόλη μας θα αποκλειστούν και θα βρουν κλειστές τις πόρτες των δημοτικών παιδικών σταθμών για τα παιδιά τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των αιτήσεων που γίνονται. Από το 2011 που πέρασαν οι παιδικοί σταθμοί από το κράτος στους δήμους, στο Δήμο Βύρωνα φτιάχτηκε μόνο ένας καινούργιος σταθμός στην περιοχή ΝΤΑΝΚΑΝ και αυτός για να μεταστεγαστεί ο 2ος παιδικός σταθμός. Μεταστέγαση παιδικών σταθμών είχαμε, δημιουργία καινούργιων σταθμών και νέων αιθουσών  για  να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των πολιτών δεν είχαμε. Εννέα παιδικοί σταθμοί μεταφέρθηκαν από το κράτος στο Δήμο Βύρωνα, εννέα παραμένουν μέχρι σήμερα. Οι  επανειλημμένες εξαγγελίες της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου κ. Χαρδαλιά ότι δε θα μένει κανένα παιδί έξω από τους δημοτικούς σταθμούς αποδείχτηκαν ψεύτικες. Ενώ ο παιδικός σταθμός που κατασκευάζεται, με χρόνια καθυστέρηση στην οδό Ζακύνθου και Γρανικού προγραμματίζεται να είναι έτοιμος τη χρονιά των δημοτικών εκλογών-τυχαία;

Ø    Η επιτροπή που θα κάνει την επιλογή για τις αιτήσεις εγγραφής που θα γίνουν δεκτές για άλλη μια φορά είναι μονοπαραταξιακή, συμμετέχει μόνο η παράταξη του κ. Δημάρχου, αφού αποκλείστηκαν όπως πάντα οι δημοτικές παρατάξεις  της αντιπολίτευσης και το σωματείο των εργαζομένων. Η διαφάνεια και η αξιοκρατία που αναφέρεται συχνά πυκνά ο κ. Δήμαρχος πάει περίπατο.

Ø    Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα ενταχθούν και σωστά για άλλη μια χρονιά στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθούν από αυτό, σύμφωνα με τις αιτήσεις των οικογενειών. Τα χρήματα από το ΕΣΠΑ ξεπέρασαν τις 500.000 ευρώ το χρόνο τα προηγούμενα χρόνια που δόθηκαν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου, η κρατική χρηματοδότηση για την μισθοδοσία των εργαζομένων στους σταθμούς που μεταφέρθηκαν από το κράτος συνεχίζεται, οι γονείς συνεχίζουν να πληρώνουν τροφεία και την νέα χρονιά θα είναι και αυξημένα για κάποιες κατηγορίες, τα προβλήματα όμως στους σταθμούς παραμένουν γιατί άραγε; Τι δε γίνεται σωστά και έχουμε φαινόμενα όπως: να μην τηρείται το πρόγραμμα εβδομαδιαίας  διατροφής των παιδιών ή έλλειψη πετρελαίου το χειμώνα, ακόμα και ελλείψεις στα ήδη καθαριότητας να παρουσιάζονται.

Ø    Μια  δημοτική αρχή που θα είχε στο κέντρο της πολιτικής της τις ανάγκες των πολιτών  θα είχε  εξασφαλίσει την είσοδο για όλα τα βρέφη και τα νήπια που επιθυμούν οι γονείς τους να τα πηγαίνουν στους δημοτικούς σταθμούς. Θα διεκδικούσε τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για να δημιουργήσει ένα δίκτυο δημοτικών παιδικών σταθμών στις γειτονιές της πόλης.

Ø    Δυστυχώς η πολιτική Χαρδαλιά που λειτουργεί ως μακρύ χέρι εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών απέχει πολύ από το να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Μόνο η αξιοπρεπή στάση και η διεκδίκηση των γονιών, των φορέων και των εργαζομένων μπορεί να των υποχρεώσει να αλλάξει πολιτική.

Ø    Μόνο ένα κοινό μέτωπο όλων αυτών και η ανεξάρτητη συλλογική δράση μπορεί να υποχρεώσει τη δημοτική εξουσία να αλλάξει πολιτική, ή να αλλάξει δημοτική αρχή  και να απαλλαγεί από αυτή και την αντιλαϊκή – αντικοινωνική πολιτική της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου