Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Αναδημοσίευση: ¨Κείμενο της "Λαϊκής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα" που διανεμήθηκε στο Δημοτικό προσυμβούλιο 5/11/15


(Το συγκεκριμένο κείμενο διανεμήθηκε στο Δημοτικό προσυμβούλιο 5/11/15)

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βύρωνα,

Κύριε Δήμαρχε,

Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,Σας κάνουμε γνωστό ότι εδώ και αρκετά χρόνια στο Δήμο μας υπάρχει, λειτουργεί και αγωνίζεται η «ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΡΩΝΑ» που εκφράζει την συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων στα πλαίσια του Δήμου.
Στηρίζεται από τους μαζικούς φορείς του Δήμου μας, από Τοπικές Επιτροπές διαφόρων Κλάδων και μεμονωμένους συνδικαλιστές. Παρεμβαίνει σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους Δημότες μας είτε προκαλούνται από την Κεντρική εξουσία είτε από τη Τοπική Διοίκηση.


Άμεσα τη Δευτέρα 9-11-2015 και ώρα 7μ.μ προγραμματίζει πλατειά συγκέντρωση στην «ΛΟΥΪΖΑ» για την προετοιμασία της απεργίας στις 12-11-2015 ενάντια στα παλιά και νέα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που συνεχίζει να νομοθετεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΥZA – ΑNΕΛ για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα εργασιακά κλπ.

Η παρουσία μας σήμερα 5-11-2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κάνει με το «τοπικό σχέδιο δράσης για την διαχείριση αποβλήτων Δήμου Βύρωνα». Η ψήφιση του προτεινόμενου σχεδίου καθώς και αυτό της Περιφέρειας Αττικής, που παραμένουν προσηλωμένα στη Κοινοτική Οδηγία 2008/98 και στο Νόμο πλαίσιο 4042/2012, αποτελεί στην ουσία παραχώρηση λευκής επιταγής στα χέρια Κυβέρνησης και Περιφέρειας. Κατ αυτόν τον τρόπο διαχειρίζονται κατά το δοκούν το αντικείμενο της αποκομιδής και εφεξεργασίας των αποβλήτων στην Αττική, με κυρίαρχο κριτήριο την εξασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού κέρδους για το κεφάλαιο στο πλαίσιο πάντα των όρων, που διαμορφώνει κάθε φορά ο ανταγωνισμός των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου.

Η απογύμνωση των περιφερειακών Φο ΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) με την πολυδιάσπαση και το διαμοίρασμα του αντικειμένου μέσω των Δήμων διασκορπίζοντας πόρους και εγκαταστάσεις σε διάφορες κατευθύνσεις μέσω των (πράσινων σημείων) και να μεταφέρουν κόστη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων.

Ταυτόχρονα, με την βάθος χρόνου απαγόρευση των προσλήψεων σε μόνιμο προσωπικό από τους Δήμους είναι φανερό ότι το πεδίο δράσης των επιχειρήσεων του κλάδου στην κατασκευή αυτών των μονάδων, αλλά και στη λειτουργία τους, οδηγούν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.

Δεν υπάρχει σχεδιασμός για τα βιομηχανικά απόβλητα.

Επανέρχεται η μέθοδος της καύσης των ΑΣΑ δια της πλαγίας οδού.

Παρατείνεται επ’ αόριστο του (ΧΥΤΑ) Φυλής.

Δεν αναφέρεται για τους χώρους των «πράσινων σημείων» καθώς και τους χώρους μερικών στρεμμάτων για το τοπικό ΚΔΑΥ και την τοπική μονάδα Κομποστοποίησης ή αναερόβιας χώνευσης. Εκτός και αν περιμένετε, όπως εισηγείστε, την τροποποίηση του ΠΔΥ για τον Υμηττό.

Οι πολιτικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων καθώς και της ΚΕΔΚΕ-ΚΕΔΕ για τη μεγάλη καθυστέρηση άμεσων μέτρων χειροτερεύει επικίνδυνα την κατάσταση για την δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον. Πάγια τακτική τους είναι το να αποδεχτούν τα λαϊκά στρώματα «τους σωτήρες τους» από τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο, έχει φτάσει στο απροχώρητο, το ταξικό λαϊκό κίνημα μπορεί και θα βάλει τη σφραγίδα του στη λύση αυτού του μεγάλου προβλήματος.

Βασική μας θέση είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης μπορεί να υλοποιηθεί. Για να ανοίξουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο δρόμο, προβάλλουμε ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτημάτων για άμεση διεκδίκηση και πάλη:

ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

ΟΧΙ στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων.

ΟΧΙ στη ιδιωτικοποίηση.

Παλεύουμε για την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζόμενων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Ταυτόχρονα προβάλλουμε την ανάγκη για Εθνικό Σχεδιασμό που να ενσωματώνει τις ανωτέρω τέσσερεις θέσεις αρχών και:
            Να θέτει εφικτούς ποσοτικούς στόχους με προτεραιότητες στην πρόληψη, την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και την ασφαλή τελική διάθεση, στη βάση της ισόρροπης ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και της προστασία του περιβάλλοντος και όχι των φιλομονοπωλιακών ευρωενωσιακών κατευθύνσεων.
           Να θέτει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεών του.
            Να προδιαγράφει σαφή και επιστημονικά θεμελιωμένα κριτήρια καταλληλότητας για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων που δεν θα γίνονται κάθε φορά λάστιχο ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες πολιτικές και επιχειρηματικές σκοπιμότητες.
            Να καλύπτει με κεντρικούς δημόσιους πόρους την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμών και,
          Να στηρίζεται στην ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του εμψύχου δυναμικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου με μόνιμη σχέση εργασίας στο δημόσιο.

              Οι παραπάνω αρχές και κατευθύνσεις θα πρέπει να αποτελούν τα θεμέλια και τους πυλώνες για τα ΠΕΣΔΑ, μαζί και το ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Σήμερα προκύπτουν ως επείγουσες προτεραιότητες:

το άμεσο και οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, μαζί και η απομάκρυνση του αποτεφρωτήρα μολυσματικών, να κλείσει τελεσίδικα η περίπτωση της ακατάλληλης θέσης στο «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού και να επιλεγούν με κυβερνητική ευθύνη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, οι νέοι χώροι τελικής διάθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων και των υπολειμμάτων επεξεργασίας (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), με αναζήτηση υποψήφιων χώρων και σε εκτός Αττικής περιοχές στο πλαίσιο μιας διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Καλούμε όλους τους μαζικούς Φορείς που συμφωνούν στον κεντρικό σχεδιασμό της παραπάνω πρότασης να συσπειρωθούν με την Λαϊκή Επιτροπή Βύρωνα. Στηρίζουμε τις αποφάσεις του Σωματείου των εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα και καλούμε τους Δημοτικούς Συμβούλους να καταψηφίσουν την πρόταση που καταθέτει η Δημοτική Αρχή, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ένα καλύτερο εργασιακό­ περιβαλλοντολογικό αύριο.Οι Φορείς του Βύρωνα

Παράρτημα Συνδικάτου Οικοδόμων

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ

Ένωση ΕΒΕ

Σύλλογος Γυναικών

Επιτροπή ανέργων

Τοπικό Παράρτημα ΠΕΑΕΑ

Επιτροπή Εμποροϋπαλλήλων

Επιτροπή συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Επιτροπή Εκπαιδευτικών  Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας ΕκπαίδευσηςΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΥΡΩΝΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ ΩΡΑ 7μμ ΣΤΗ ΛΟΥΪΖΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ - ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 10.30πμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου