Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Αναδημοσίευση: Πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι με μεικτό μισθό... 409,44 ευρώ!!!

Πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι με μεικτό μισθό… 409,44 ευρώ!!!

Πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι με μεικτό μισθό… 409,44 ευρώ!!!

Παρά την αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας στις αρχές του περασμένου χρόνου, με την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση και τα όσα έλεγε για αξιοπρεπείς μισθούς (σ.σ.: τα 751 ευρώ), τα στοιχεία του ΙΚΑ για τη μισθωτή εργασία τον Ιούνιο 2015 δείχνουν πως αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων που παίρνουν μισθό – μπουρμπουάρ, εξαιτίας της προσήλωσής της στις μνημονιακές πολιτικές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ, τον Ιούνιο του 2015, ο αριθμός των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης – αμειβομένων, με μεικτό μισθό 409,44 ευρώ, έφτασε τα 534.487 άτομα. (σ.σ.: ξεπέρασε το «φράγμα» του μισού εκατομμυρίου). Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2014, ο αριθμός των εργαζομένων με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 13,75%.

Τα στοιχεία βασίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) από 240.677 κοινές επιχειρήσεις και 9.335 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.909.948 εκ των οποίων 1.878.581 σε κοινές επιχειρήσεις και 31.367 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Αξίζει να σημειωθεί πως με την εφαρμογή και του μνημονίου στη χώρα μας αλλά και με το νέο ασφαλιστικό θα πρέπει να αναμένεται όχι μόνο αύξηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης με μειωμένους μισθούς αλλά και αύξηση της μαύρης, ανασφάλιστης εργασίας.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ για τον Ιούνιο 2015:

Όσον αφορά στο φύλο των ασφαλισμένων
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,29% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,53% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,07%, ενώ με μερική απασχόληση το 43,48 %. 

Όσον αφορά στις αμοιβές των ασφαλισμένων
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,04€ και ο μέσος μισθός σε 1.183,28€, ενώ με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 23,86 € και σε 409,44€ αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 41,64 € και 551,31€. Στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 62,66% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 59,69%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,97% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 94,80%.

Σύγκριση των βασικών μεγεθών με τα αντίστοιχα του Μαΐου 2015
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,35%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 8,71% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,15%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,74% με εκείνον του προηγούμενου μήνα.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,99% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,24%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,08%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,45% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,08%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,03% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,69%.

Σύγκριση των βασικών μεγεθών με τα αντίστοιχα του Ιουνίου 2014
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 13,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,65%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 4,58%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 13,75%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 3,53%. Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 22,87% σε 23,24%, και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 56,33% σε 55,74%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,65% σε 46,71%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,01%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,85% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 2,99%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,05%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,90%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,98% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,72%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,35%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,70%Πηγή: ertopen.com - 03 Μάρτιος 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου