Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Αναδημοσίευση: Είναι η εγκύκλιος 51/2006, δήμαρχε! (Αφορά καταγγελία για την μη ορθή χρήση κοινοχρήστων χώρων)

Οι "Πολίτες του Βύρωνα" θέλοντας να συμβάλλουμε στη συζήτηση για την ορθή χρήση των κοινοχρήστων και ελεύθερων χώρων στο Δήμο αναδημοσιεύουμε χωρίς σχόλια σχετική επιστολή-καταγγελία που μας αποστάλθηκε από συμπολίτη μας.Θέμα: ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2006, ΔΗΜΑΡΧΕ!

Δήμαρχε,
Κατόπιν της ενημέρωσης του Γραφείου σας, με την κοινοποίηση του υπ’αριθ. Πρωτ.: 212277/8322/2016 εγγράφου από τον Συνήγορο του Πολίτη, σχετικά με τις καταλήψεις των πλατειών Ελ. Βενιζέλου και Σμύρνης, σας ενημερώνω με την σειρά μου ότι, οφείλατε, ως αιρετή Δημοτική Αρχή, η οποία ΓΝΩΡΙΖΕ την κατάσταση που επικρατεί, αλλά και ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ επιπροσθέτως για αυτήν, όταν το θέμα συζητήθηκε στίς 16 Σεπτεμβρίου 2015 στο δημοτικό συμβούλιο, οφείλατε λοιπόν, βάσει της 51/2006 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα συζήτησης, να λάβετε τις σχετικές αποφάσεις, για την ανάκληση των αδειών των αναφερθέντων καταστημάτων υγ. ενδιαφέροντος, εφόσον ευκόλως διαπιστώνεται ότι υφίστανται εκείνες οι προϋποθέσεις, που την επιβάλλουν!

Και σας υπενθυμίζω ότι:
στη διάταξη 970 του ΑΚ κανόνα περί του ανεμπόδιστου της κοινής χρήσης αναφέρεται: «τα κοινόχρηστα πράγματα δεν μπορούν να παραχωρηθούν προς ιδιαίτερη χρήση, παρά μόνο εφόσον από την παραχώρηση δεν παρεμποδίζεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο η κοινή χρήση του πράγματος, ή άλλως, η παραχώρηση από τη διοίκηση, επί τη βάσει των κατ’ ιδίαν διατάξεων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων, καθώς και η χορήγηση των αδειών που απαιτούνται από τον νόμο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, είναι νόμιμη, μόνον εφόσον, μετά την παραχώρηση των ιδιαίτερων αυτών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να εξυπηρετείται, ή τουλάχιστον να μην αναιρείται, η κατά τον προορισμό του πράγματος κοινή αυτού χρήση».

Στο δε άρθρο 2 της Αποφ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 52488/2002 (ΦΕΚ 18Β’/02) [Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ] αναφέρεται: «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (πεζόδρομοι), επιβάλλεται ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μέτρα ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδιο, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός κλπ) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ.

Άρα, με ποιο δικαίωμα η Δημοτική Αρχή ( η πρώην και τώρα εσείς) παραχωρεί το μεγαλύτερο τμήμα του πεζοδρομίου της οδού Παν. Τσαλδάρη, της πλατείας Ελ. Βενιζέλος, στα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος «ΚΟΥΑ» (οδός Μεσολογγίου αρ.42, συμφερόντων Σ.Χαλδούπης & ΣΙΑ Ο.Ε.) και «Πίτα Αλλιώς» (οδός Ανακρέοντος αρ. 24-26, συμφερόντων Γ. Φάβρου & ΣΙΑ Ο.Ε.), για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όταν ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 1,5 ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ, και υποχρεώνει τους πεζούς (μητέρες με καροτσάκια παιδιών, ΑΜΕΑ) να περπατούν επί του οδοστρώματος και να διακυβεύεται είτε η σωματική των ακεραιότητα, είτε η ζωή των;; 
(φωτογραφία, Καθαρά Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016, βλέπε επίσης ΚΑΙ ένθετες φωτογραφίες)


Τα φωτιστικά, τα κάγκελα και τα κολωνάκια, προϋπήρχαν της αδειοδότησης των καταστημάτων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, αλλά, παρόλα αυτά, η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Βύρωνα, προχώρησε, τον Μάρτιο του 2015, και στη διαγράμμιση-οριοθέτηση του πεζοδρομίου, ΕΜΠΑΙΖΟΝΤΑΣ τους πολίτες και αδιαφορώντας για τα δικαιώματα των πεζών. 

Δήμαρχε, 
Αυτή η προκλητική στάση και αδιαφορία του Δήμου & της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αντιμετωπίζει τις πλατείες και τα πεζοδρόμια σαν αντικείμενο εκμετάλλευσης, πρός όφελος ιδιωτικής κερδοφορίας και σε βάρος των δικαιωμάτων των πεζών, συνιστά Πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος, που ως γνωστόν, τιμωρείται κατά τις σχετικές διατάξεις περί πειθαρχικής ευθύνης, καθώς και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα:
"Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος, ή κάποιον άλλο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη."

Ειλικρινά, απορώ, ποιό μπορεί να είναι το όφελος, ώστε "κάποιοι εκεί πάνω να ρισκάρουν", στην κυριολεξία, την υπόληψή τους, στην περίπτωση που κάποιος πολίτης ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του; Γιατί ‘‘έσσεται ήμαρ’’!

Από ανάδραση, 14 Μαρτίου 2016
Ν. Βούρτσης, δημότης Βύρωνα.

πλ. Ελ. Βενιζέλου, οδός Παν. Τσαλδάρη

πλ. Ελ. Βενιζελος- οδός Παν. Τσαλδάρη & Μεσολογγίου

ΦΩΤΟ 1. Πλατεία Σμύρνης, άνω πλευρά (ανατολική), Σεπτέμβριος 2015.


ΦΩΤΟ 2. Πλατεία Σμύρνης, ίδια πλευρά, ανατολική, Μάρτιος 2016. Εμφανίζεται λίγο, το απέναντι (ανύπαρκτο)πεζοδρόμιο με πράσινα καθίσματα. 


ΦΩΤΟ 3. Το άνω αναφερόμενο ανύπαρκτο πεζοδρόμιο της πλατείας Σμύρνης (2) δύο χρόνια πριν, με κόκκινα καθίσματα 


ΦΩΤΟ 4. Όταν σχεδιάστηκε η πλατεία Σμύρνης, με τα υπερυψωμένα κράσπεδα-παρτέρια, δεν υπήρχε το παράνομο και αυθαίρετο «φαινόμενο της Πρασιάς» που οδήγησε σε ελαχιστοποίηση των πεζοδρομίων αυτής. Η μετάλλαξη στο σημείο αυτό πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα (Μάρτιος 2016) 


ΦΩΤΟ 5. Το ξεκίνημα, η αρχή: Σεπτέμβριος 2014! 


ΦΩΤΟ 6. Κάτω πλευρά (δυτική) της πλατείας Σμύρνης. Απογευματινή λήψη της μιας πλευράς. 


ΦΩΤΟ 7. Κάτω πλευρά (δυτική) της πλατείας Σμύρνης, πρωινή λήψη της αντίθετης πλευράς. Η απόφαση 3447/2007 του ΣτΕ, «πάει περίπατο!» 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου