Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Προσλήψεις εποχιακού προσωπικού στο δήμο Βύρωνα

ΟΚΤΩ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογένειας & Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, το Ν.Π. των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα προχώρησε σε προκήρυξη για οκτώ θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Το προσωπικό θα επιλεγεί για τρείς ειδικότητες των κατηγοριών Τ.Ε.-Δ.Ε.-Υ.Ε. Πιο συγκεκριμένα: Τ.Ε. βρεφονηπιοκόμων τέσσερεις 4)θέσεις. Δ.Ε. βοηθών βρεφονηπιοκόμων τρεις 3)θέσεις. Υ.Ε. καθαριότητα εσωτερικών χώρων μία (1) θέση. Το προσωπικό θα απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2013 με δυνατότητα παράτασης. Πληροφορίες στα γραφεία της Διεύθυνσης των Παιδικών Σταθμών Φλέμινγκ 71 Βύρωνα. Τηλ. 2107608460. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 5 Νοεμβρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου