Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμο προσωπικό στους Δήμους

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ

Όσοι και όσες αναζητούν εργασία και ενδιαφέρονται θα πρέπει να γνωρίζουν για την πρόσληψη 8.166 Εργαζομένων με μόνιμη εργασιακή σχέση διαφόρων ειδικοτήτων στην καθαριότητα των Δήμων.

Οι προσλήψεις αυτές είναι καρπός ενός πολυήμερου και πολύμορφου αγώνα των εργαζομένων στους δήμους το περασμένο καλοκαίρι. Αυτός ο αγώνας υποχρέωσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και είναι και μια απάντηση στις διάφορες φωνές που ισχυρίζονται ότι σήμερα στην εποχή της κρίσης δεν μπορούν να υπάρχουν αποτελέσματα.

Χρήσιμες πληροφορίες

Εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 και ΦΕΚ 9/9-2-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Τα ΦΕΚ της προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι
  • Να έχουν γεννηθεί: α) έως και το έτος 1997 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και β) έως και το έτος 1998 οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε. 3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Σημαντικό! Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
  • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (β΄ Επικουρικός Πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.
Περισσότερα για όσους, όσες ενδιαφέρονται στο

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου