Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ο δήμος Βύρωνα αναζητά εθελοντές να παρέχουν δωρεάν εργασία

Δεν επιτρέπεται η εθελοντική εργασία στο Δημόσιο 
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ
Η απόφαση της δημοτικής αρχής να επαναφέρει την πρόθεσή της να υιοθετήσει την «εθελοντική εργασία» ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής από μέρους του δήμου, αποκαλύπτει την πλήρη μετάλλαξή της, αφού σε κάθε της βήμα ενσωματώνει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. 

Οι περιοριστικές πολιτικές στα χρόνια των μνημονίων έχουν οδηγήσει σε μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε θεσμοθετημένες δημοτικές υπηρεσίες αλλά και σε τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Οι ελαστικές μορφές εργασίας, τα δίμηνα και οχτάμηνα, η κοινωφελής εργασία και φυσικά η «εθελοντική» εργασία είναι η νεοφιλελεύθερη συνταγή για την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι δήμαρχοι αντί να αντιδράσουν και να διεκδικήσουν το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για την λειτουργία των υπηρεσιών τους, αποδέχονται αυτές τις μορφές εργασίας. Ταυτόχρονα, για να βρει κανείς δουλειά η ύπαρξη στο βιογραφικό εθελοντικής εργασία,ς θεωρείται προσόν και κάποιες φορές μάλιστα αναγκαία προϋπόθεση. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα μας, δεν υπάρχει η δυνατότατα εθελοντικής εργασίας στοδΔημόσιο και στους Ο.Τ.Α., καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει την εργασία χωρίς αμοιβή και ασφάλιση. Η εθελοντική εργασία ως έννοια εμφανίζεται μόνο στην νομοθεσία που αφορά τις λεγόμενες Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών (ΚΟΠ) που είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σωματεία και κινήσεις πολιτών και λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η άποψη αυτή έχει υποστηριχτεί στο παρελθόν από έγκριτους νομικούς και υπάρχουν σχετικές γνωμοδοτήσεις. Ενδεικτικά παραθέτουμε την γνωμοδότηση της δικηγόρου-εργατολόγου Μαρίας Μαγδαληνής Τσίπρα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
  1. Οι ερχόμενοι σε επαφή με οποιαδήποτε μορφής συσκευασμένα ή μη τρόφιμα, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας. Σχετική είναι η υπ’ αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π/οικ.60325/29-5-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας. Συνεπώς, οποιασδήποτε μορφής εθελοντική απασχόληση, η οποία σχετίζεται με την επεξεργασία ή με το σερβίρισμα φαγητών ή ποτών, προϋποθέτει, ότι ο «εθελοντής» φέρει πιστοποιητικό υγείας. Αυτό καθίσταται ακόμα πιο επιτακτικό, όταν η εργασία σχετίζεται με ιδιαίτερα ευαίσθητους πληθυσμούς, όπως είναι τα νήπια, τα βρέφη ή και ακόμα οι ηλικιωμένοι. 
  2. Παροχή εθελοντικής εργασίας δεν νοείται δεδομένου, ότι στην ελληνική έννομη τάξη και ιδιαίτερα στο δημόσιο και στους Ο.Τ.Α. δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, που να επιτρέπει την εργασία άνευ αμοιβής. Έτσι, σε περίπτωση, παροχής υπηρεσιών στους δήμους από εθελοντές, είναι αυτονόητο, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας αναφορικά με την παροχή εργασίας, χωρίς ασφάλιση και χωρίς καταβολή αποδοχών. 
Έτσι, αρμόδια για να επιληφθούν είναι τα όργανα του Ι.Κ.Α., τα οποία οφείλουν να βεβαιώσουν την παροχή ανασφάλιστης εργασίας αλλά και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο οφείλει να βεβαιώσει την μη καταβολή αποδοχών παρά την παροχή υπηρεσιών, ενώ για τα ζητήματα ύπαρξης Βιβλιαρίων Υγείας αρμόδιες είναι οι Διεθύνσεις Υγιεινής των κατά τόπους Περιφερειών. 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 

Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος 

ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΤΣΙΠΡΑ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ 

Πηγή: 

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ - 27 Φεβρουαρίου 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου