Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Η υγειονομική περφέρεια ασφαλισμένων του δημοσίου για την λειτουργία του ΚΥ Βύρωνα

Η υγειονομική περιφέρεια ασφαλισμένων του δημοσίου μας απέστειλε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε απάντηση του από 09-09-2012 ηλεκτρονικό μήνυμα σας, σας ενημερώνουμε ότι αποστείλαμε σχετικό έγγραφο στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις δικές του ενέργειες λόγω αρμοδιότητας, καθώς και στη Δ/νση Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου