Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Όταν οι δημοτικές παρατάξεις φλερτάρουν με την υποκρισία

Αναδημοσίευση από εδώ.

ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΝ ΠΡΟΧΤΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ 2,5 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Η πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, έγραφε τα εξής: 
"Σας καλούμε να προσέλθετε στις 19/2/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ» (Ν.Ελβετίας 34) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης» με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης" «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016».
Να δούμε όμως και τι γράφει το Άρθρο 13, στην παρ.7;;; 
Άρθρο 13
________________________________________
Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
________________________________________
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του. 
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν. 
5. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Επίσης, μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 
6. Στη συνέχεια, κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από τον δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
7. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010.

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ! 
ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ!

Πηγή: http://vironasipolimas.blogspot.gr - 21 Φεβρουαρίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου