Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΝΕΟΣ Κ.Ο.Κ.: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών

Αναδημοσίευση από εδώ.
Κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, σχετικά με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται μείωση προστίμων, αυστηροποίηση των ποινών σε ορισμένες κατηγορίες παραβάσεων, αλλά και αύξηση του ορίου ταχύτητας στους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους.

Ταυτόχρονα, προβλέπει διατάξεις με τις οποίες δυσχεραίνεται η δραστηριότητα των εταιρειών που έχουν αναπτύξει διαδικτυακές εφαρμογές αναζήτησης ταξί.

Το νομοσχέδιο ("ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών") προβλέπει:
Απευθείας αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες στις περιπτώσεις:
 • Χρήσης κινητού τηλεφώνου χωρίς την χρήση ακουστικών ή χωρίς την τοποθέτηση κινητού σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση.
 • Παρεμπόδισης ραμπών διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή στάθμευσης σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.
 • Χρήσης της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.).
 • Που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους.
 • Που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών.
 • Ρίψης αντικειμένων ή ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το τσιγάρο.
Απευθείας αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 30 ημέρες σε οδηγούς βαρέων οχημάτων οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή την χρησιμοποιούν για προσπέραση.

Σε περίπτωση υποτροπής το δίπλωμα αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επανέκδοση αυτού.

Οι αφαιρούμενες πινακίδες θα καταχωρούνται σε μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η διαβάθμιση των παραβάσεων

Εν γένει οι παραβάσεις διαβαθμίζονται ανάλογα την επικινδυνότητά τους σε:

1. Χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1)
2. Μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2)
3. Υψηλής επικινδυνότητας (Ε3)

Περαιτέρω και ανεξάρτητα της κατηγορίας επικινδυνότητας, οι ανωτέρω παραβάσεις δύνανται να κατατάσσονται και στις κάτωθι κατηγορίες:

1. Πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1).
2. Αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ2).

Για να καταταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες οι παραβάσεις του ν. 2696/1999 (Α’57) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", όπως ισχύει, και να καθοριστούν τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, αλλά και η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα θα απαιτηθεί απόφαση του υπουργού Υποδομών.

Πρόστιμα ανάλογα με το εισόδημα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, θα καθιερωθεί ενιαίο πρόστιμο για όλους, το οποίο θα προσαυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο μέσω του Υπουργείου Οικονομικών ανάλογα με το εισόδημα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ή και περιουσιακά κριτήρια θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ύψους διοικητικών προστίμων και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του βασικού προστίμου.

Προβλέπεται ακόμη, οριζόντια μείωση 40% όλων των διοικητικών προστίμων με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, την πινακίδα Ρ2 (STOP) και τον ερυθρό σηματοδότη, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.

Από πότε θα ισχύσει η μείωση των διοικητικών προστίμων;

Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου "ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών".

Πότε θα καθιερωθεί TO ενιαίο πρόστιμο και οι παραβάσεις θα διαβαθμίζονται βάσει της επικινδυνότητάς τους;

Όταν εκδοθούν οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις. Έως τότε θα ισχύουν τα διοικητικά πρόστιμα του νόμου 2696/1999, τα οποία θα είναι μειωμένα κατά 40%.

Η αύξηση του ορίου ταχύτητας και οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες

Με το άρθρο 30, δεδομένου ότι η κίνηση με πολύ χαμηλή ταχύτητα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, προβλέπεται ως κατώτατο όριο ταχύτητας τα 70 χλμ. ανά ώρα.

Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι λόγω του μεγάλου αριθμού ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί με ελαφρές και βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες έως 125 κυβικά εκατοστά, εισάγεται απαγόρευση κυκλοφορίας σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1 του ΚΟΚ, ενώ προβλέπεται ότι τις οδούς αυτούς επιτρέπεται να τις διασχίζουν μόνο κάθετα.

Ταξί

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται και ζητήματα που σχετίζονται με τον κλάδο των ταξί, με ορισμένα από τα βασικότερα να αφορούν:
 • τη δυνατότητα χορήγησης 2 αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα πολύ μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από 335 κατοίκους και
 • την αναστολή υποχρέωσης αντικατάστασης αυτοκινήτων έως το 2020, λόγω της οικονομικής κρίσης και της μηδενικής παραγωγής αυτοκινήτων της χώρας μας.
Οι διατάξεις για τις πλατφόρμες αναζήτησης ταξί

Το νέο πλαίσιο, που δημιουργείται, προβλέπει την υποβολή αίτησης από τους φορείς ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 • αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου,
 • σύμβαση ορισμένου χρόνου τουλάχιστον δύο μηνών αποκλειστικά με τρία οχήματα δημόσιας χρήσης,
 • επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών με τα οχήματα αδειών καθώς και των εγγράφων που αποδεικνύουν σχέση με εργασίας με οδηγούς κατόχους επαγγελματικής - ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου,
 • παράβολο δημοσίου 1.000 ευρώ.
Η άδεια θα εκδίδεται μέσα σε 30 ημέρες και για τους παραβάτες θα προβλέπεται η επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ, το οποίο θα αυξάνεται σε 100.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής οπότε και θα ανακαλείται η άδεια.

ΠΗΓΗ: epoli.gr από capital.gr - 9 Μαρτίου 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου