Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Σωτηρόπουλου για το έργο ασφαλτόστρωσης της οδού Χρ. Σμύρνης

Οι ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ είχαμε ως συλλογικότητα επισημάνει από την πρώτη στιγμή τις κακοτεχνίες και τις παραλείψεις στο -δαπανηρό- έργο ασφαλτόστρωσης και παρεμβάσεων επί της οδού Χρ. Σμύρνης (βλ. εδώ και εδώ).
Παρακολουθώντας την αυξανόμενη δυσαρέσκεια από όσους χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο οδικό άξονα συνεχίζουμε να αναδημοσιεύουμε ότι σχετικό πέφτει στην αντίληψή μας (βλ. πρόσφατη αναδημοσίευση και εδώ).

Στα πλαίσια αυτά προχωρούμε και στην αναδημοσίευση ερώτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Σωτηρόπουλου (επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Δύναμη Ελπίδας") προς τη δημοτική αρχή σχετικά με το έργο ασφαλτόστρωσης της Χρ. Σμύρνης 


ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΥΡΩΝΑ
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


1) Αλεξίου Σωτηρόπουλου του Κωνσταντίνου, δημοτικού συμβούλου Βύρωνα

2) Ελευθερίου Τριανταφύλλου του Σάββα, δημοτικού συμβούλου Βύρωνα

3) Αθανασίου Οικονόμου του Κωνσταντίνου, δημοτικού συμβούλου Βύρωνα


Κοιν.: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βύρωνα, δια του Προέδρου του κ. Κων. Αγγέλη. 
Θέμα: «Άρση ολισθηρότητας ασφαλτοτάπητα τμήματος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης»


Αξιότιμε κε Δήμαρχε,
Όπως γνωρίζετε, τμήμα του ασφαλτοτάπητα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης (από Αγίας Σοφίας μέχρι Παναγή Τσαλδάρη) αντικαταστάθηκε στο πλαίσιο σχετικού έργου «Ενεργειακής Αναβάθμισης» της το έτος 2015.
Το έργο αυτό, πέραν της κακής αισθητικής όψης που εμφανίζει και οφείλεται στο υλικό της ασφάλτου που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, όπως έχει εκτελεσθεί, έχει ως αποτέλεσμα την αντανάκλαση του ηλίου στην άσφαλτο και ιδίως παρουσιάζει – κατά κοινή ομολογία - μεγάλη ολισθηρότητα, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων από ένα από τα κεντρικότερα σημεία του Δήμου μας. Είναι έτσι απολύτως φυσικό και εύλογο το ότι άπαντες γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες παραπόνων για το έργο και ερωτημάτων για την εκ νέου αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα της οδού αυτής.
Το εμφανέστατο αυτό ουσιώδες ελάττωμα του έργου που εκτελέστηκε δεν έχει αρθεί μέχρι και σήμερα από τον ανάδοχο ή τον Δήμο, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες των πολιτών και των διερχομένων από την ανωτέρω οδό και παρότι η οδός αυτή χρησιμοποιείται ήδη σχεδόν επί 20 μήνες (από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2015) και διέρχονται καθημερινά απ` αυτήν χιλιάδες οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών μέσων μαζικής μεταφοράς.
Επειδή η διατήρηση μίας τέτοιας επικίνδυνης για την ασφάλεια των διερχομένων από ένα από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης μας κατάστασης γεννά ευθύνες για τον Δήμο μας και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τους πολίτες, ερωτάσθε και παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε, κατά τα άρθρα 61 παρ. 3 του ν. 3852/2010 και 86 παρ. 1 περιπτ. θ` του ν. 3463/2006 στα εξής ερωτήματα:
1) Αν έχει εκδοθεί και πότε βεβαίωση περαίωσης εργασιών για το τμήμα του έργου που αφορά την ασφαλτόστρωση της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και σε καταφατική περίπτωση, αν πριν απ` αυτήν την βεβαίωση κινήθηκε, όπως ορίζει η νομοθεσία περί δημοσίων έργων, η διαδικασία αποκατάστασης από τον ανάδοχο του ουσιώδους ανωτέρω ελαττώματος με την αντικατάσταση του ολισθηρού ασφαλτοτάπητα;
2) Αν έχει γίνει και πότε προσωρινή παραλαβή (ποσοτικά και ποιοτικά) του τμήματος του έργου που αφορά την ασφαλτόστρωση της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης με έγκριση σχετικού Πρωτοκόλλου ή αυτοδίκαιη μετά την πάροδο της οριζόμενης από την νομοθεσία περί δημοσίων έργων προθεσμίας από την τυχόν όχληση του αναδόχου; Κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την άρση του ελαττώματος από τον ανάδοχο; Έχει οχληθεί αυτός εγγράφως για την άρση του ελαττώματος και την αντικατάσταση του ουσιώδους αυτού ελαττώματος και, σε καταφατική περίπτωση, ποια ήταν η απάντηση/αντίδρασή του;
3) Μέχρι πότε ο ανάδοχος του έργου έχει εγγυηθεί αυτό και πότε επέρχεται η συναρτώμενη με της πάροδος της εγγύησης αυτής προθεσμία οριστικής παραλαβής του έργου, που επιφέρει απαλλαγή του αναδόχου για τις ελλείψεις και τα εμφανή ελαττώματά του;
4) Πέραν των ανωτέρω, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο Δήμος για την άρση του ελαττώματος του έργου; Υπάρχει περίπτωση να αποκατασταθεί το ελάττωμα στο πλαίσιο της εργολαβίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για ανασφαλτώσεις οδών της πόλης μας ή σε μελλοντικό αντίστοιχο έργο και πότε;

Βύρωνας, 19 Ιουνίου 2017
Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Αλέξης Σωτηρόπουλος     Λευτέρης Τριανταφύλλου        Θανάσης Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου