Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Νέο περιβαλλοντολογικό τέλος πληρώνουμε πλέον οι καταναλωτές με σκοπό την μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας

Εφαρμόζεται ήδη από 1 Ιανουαρίου 2018

«Καπέλο» στις καθημερινές μας αγορές...

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ
Αλλάζουν όλα από την 1η Ιανουαρίου του 2018 για τις πλαστικές σακούλες, στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η Ελλάδα στα πλαίσια της ευθυγράμμισης της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία . προχώρησε σε νομοθέτημα και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται νέοι κανόνες και ο καταναλωτής θα χρεώνεται για την κάθε πλαστική σακούλα που θα παίρνει από τα καταστήματα λιανικής.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 θα χρεώνεται στον καταναλωτή και όχι στο σούπερ μάρκετ η χρίση πλαστικής σακούλας αφού δεν θα διατίθενται δωρεάν στους καταναλωτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.


Στην Ελλάδα από τους 180.000 έως 300.000 τόνους πλαστικής συσκευασίας που παράγονται ετησίως, ένα μικρό ποσοστό από αυτήν την ποσότητα ανακυκλώνεται εξαιτίας της ανεπάρκειας του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων .

Περιβαλλοντολογικό τέλος για τους καταναλωτές

Αντί να απαγορευτούν οι πλαστικές σακούλες που μολύνουν το περιβάλλον και να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις να διαθέτουν στους πελάτες τους σακούλες με υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, επιβαρύνονται οι καταναλωτές αφού τους υποχρεώνουν να αγοράζουν την σακούλα. Το μέτρο αυτό έχει εισπρακτικό χαρακτήρα και είναι αμφίβολο εάν θα έχει κάποιο περιβαλλοντολογικό αποτέλεσμα. 

Πόσο θα κοστίζει η κάθε πλαστική σακούλα 

α) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς προσδιορίζεται στην τιμή των 3 λεπτών.

β) Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να αποφύγουν τα πρόστιμα

Κάθε έμπορος, ο οποίος διαθέτει στον καταναλωτή λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, υποχρεούται ανά τρίμηνο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα και για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2018, να υποβάλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους που έχει εισπράξει από τους καταναλωτές για τις πλαστικές σακούλες που έχει διαθέσει. .

Το τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που τηρεί η επιχείρηση.

Το συγκεκριμενο περιβαλλοντικό τέλος αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, το οποίο εισπράττεται από την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Για τον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης.

Η αρμόδια υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τον ΕΟΑΝ θα προχωρήσει στη δημιουργία ανάλογης ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους, στο περιβάλλον TAXISnet της ΑΑΔΕ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

Σε περίπτωση μη καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, η παράβαση βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υπόχρεου από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εποπτεύει τον ΕΟΑΝ, μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ - 7 Ιανουαρίου 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου