Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης: Νέα κριτήρια από 1/11/2018


Σε ποιούς και πως θα χορηγείται το ΚΕΑ από την 1 Νοεμβρίου 2018 


ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ (Με βάση δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο)

(Ανα)δημοσιεύουμε μερικές λεπτομέρειες για τις αλλαγές στην παροχή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγυής (ΚΕΑ), καθώς αναγνωρίζουμε πως αφορά σημαντικό αριθμό συμπολιτών, που έχουν περιθωριοποιηθεί από τον περιορισμό των κοινωνικών πολιτικών τα τελευταία χρόνια. 

Δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε πως τη στιγμή που γράφουμε αυτές τις γραμμές είναι φανερό πως το νέο πλαίσιο παροχής του ΚΕΑ ουσιαστικά έχει στόχο να περιορίσει τους δικαιούχους, θέτοντας κριτήρια όπως την απόκτηση απολυτηρίου βασικής εκπαίδευσης, τη σύνδεση με τον ΟΑΕΔ, την αφαίρεσή του από άτομα που διαβιούν σε ξενώνες κοινωνικής επανένταξης ή ψυχοκοινωνικής στήριξης και μπορεί να μη διαθέτουν άλλο εισόδημα. 

Είναι φανερό πως τέτοια κριτήρια σε ανθρώπους ήδη αδύναμους και περιθωριοποιημένους, όπως αστέγους, άτομα με ψυχολογικά προβλήματα κ.ά. θα δυσκολέψουν σημαντικά την παροχή ενός ελαχίστου εισοδήματος και θα περιθωριοποιήσουν περαιτέρω ευάλωτα άτομα και ομάδες.

Την ίδια στιγμή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπαθεί με πολλούς τρόπους να περιορίσει κάθε κοινωνική παροχή, όπως π.χ. πρόσφατα επιχείρησε -ευτυχώς έως τώρα μη επιτυχημένα- την καθιέρωση οικογενειακού γιατρού. Με όχημα το μέτρο αυτό επιχειρείται η περαιτέρω κατάργηση παροχών περίθαλψης, καθώς ο ασφαλισμένος -αν δεν επισκεφθεί τον οικογενειακό γιατρό ασχέτως συμπτωμάτων και παθήσεως και προσπαθήσει να επισκεφθεί άλλη δομή υγείας- δεν δικαιούται παροχές υγείας ή άδεια ασθενείας και καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα. Είναι σαφές πως πρόκειται για μέτρο με ιδιαίτερα αντεργατικό και αντιλαϊκό περιεχόμενο και με ιδιαίτερα περιοριστικό χαρακτήρα. Ακόμη ο ασφαλισμένος δεν θα μπορεί πλέον να ορίσει ούτε τη σχέση του με τον γιατρό του, καθώς δεν θα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον οικογενειακό γιατρό που θα του ορίσουν πριν την παρέλευση εξαμήνου.

Είναι πλέον φανερό πως από εδώ και εμπρός, προκειμένου να μην καταργηθούν με νομικούς και γραφειοκρατικούς περιορισμούς οι έως τώρα αυτονόητες παροχές κοινωνικών – ασφαλιστικών επιδομάτων και επιδομάτων ασθενείας θα χρειαστεί μεγάλος αγώνας, ώστε να διατηρηθούν ακόμη και ελάχιστα ψήγματα κοινωνικής πρόνοιας. Πόσο δε μάλλον να ανατραπεί το σημερινό σκηνικό και να διεκδικηθεί εκ νέου το δικαίωμα για ουσιαστική δημόσια και δωρεάν υγεία και κοινωνική ασφάλιση.ΚΕΑ: Όπως προβλέπεται σε νέα απόφαση για τις υποχρεώσεις των δικαιούχων του ΚΕΑ, ορισμένοι χιλιάδες δικαιούχοι θα πρέπει να επιστρέψουν στα θρανία ενώ έχουν συμπληρώσει τα 45 έτη αλλά επίσης μπορεί να δέχονται και «απρόσκλητες» επισκέψεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενώ κάθε εξάμηνο θα απαιτείται νέα αίτηση. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση γνωστοποιείται ότι από 1 Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης με θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» η οποία ορίζει ότι οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών, β) εσπερινά γυμνάσια.

Έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης, για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης από την 1η Νοεμβρίου 2018.


Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (εφεξής πρόγραμμα ή Κ.Ε.Α.) είναι προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει: Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος, με:
 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
 • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
 • Ένταξη στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ύδρευσης.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. 
Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
 • Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. 
Ως Ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες: 

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.
Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:
α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και
β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α. 

Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών. 

Μονογονεϊκή οικογένεια: ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ασκεί κατ’αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. 

Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλεια τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού. 

Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα: από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται και δεν θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες:
 • Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων.
 • Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κ.τ.λ.), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του ν. 2716/1999.
 • Άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε Μονές.
 • Άτομα που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα. 
Εγγυημένο ποσό: το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:
 • Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200 ευρώ ανά μήνα.
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 ευρώ ανά μήνα.
 • Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50 ευρώ ανά μήνα.
 • Στο νοικοκυριό που απαρτίζεται αποκλειστικά από μονογονεϊκή οικογένεια, το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
 • Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού κάθε απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας. 
Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ - 20 Οκτώβρη 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου