Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Δεν έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία η Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Βύρωνα και το Δ.Δ.Π. Φεστιβάλ "Στη σκιά των βράχων"

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α. Ε
και το ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
βρίσκονται ανάμεσα στους φορείς που δεν έχουν υποβάλει οικονομικά στοιχεία
Με επείγον έγγραφο του στις 16 Μαΐου 2016 το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους, τις περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοίκησης της χώρας με θέμα: Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζητά από τα Ν. Πρόσωπα των ΟΤΑ να υποβάλουν τα οικονομικά τους στοιχεία για το Α΄ τρίμηνο του 2016. Ανάμεσα στους εκατοντάδες φορείς των ΟΤΑ που δεν έχουν καταθέσει στοιχεία είναι και η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Βύρωνα, καθώς και το Διαδημοτικό δίκτυο των δήμων Βύρωνα- Δάφνης-Υμηττού, και είναι υποχρεωμένα να τα καταθέσουν μέχρι 27 Μάιου 2016.

Αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ως:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA
ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠ∆ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ,
∆ΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ∆ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠ∆ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αν δεν συμμορφωθούν για την κατάθεση των οικονομικών στοιχείων εγκαίρως -σύμφωνα με την νομοθεσία- κινδυνεύουν να υποστούν οι δήμοι οικονομικές κυρώσεις, τις οποίες τελικά θα τις επωμιστούν οι πολίτες.

Δεν θα είναι πρώτοι φορά που οι δήμοι και φορείς τους δεν τηρούν την νομιμότητα και επιβαρύνονται με πρόστιμα, όχι οι δήμαρχοι ή οι πρόεδροι των Ν. Προσώπων αλλά οι δήμοι ως φορείς και εντέλει οι δημότες, αφού τα όποια πρόστιμα πληρώνονται από τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ, δηλαδή τους πολίτες.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών εδώ.

22 Μαΐου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου