Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Πώς πληρώνεται η Πρωτομαγιά

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ

H 1η Μάη είναι ημέρα πάλης και διεκδίκησης για την εργατική τάξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Με συγκεντρώσεις και πορείες, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα προβάλλουν τα κοινωνικά και οικονομικά αιτήματά τους και καθορίζουν το διεκδικητικό πλαίσιό τους.

Η 1η Μαΐου στη χώρα μας είναι προαιρετική αργία. Βάσει του αρθ. 1 του Α.Ν. 380/68, με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Απασχόλησης κάθε χρόνο μετατρέπεται και χαρακτηρίζεται σαν μέρα υποχρεωτικής αργίας.  Έτσι και φέτος, με την υπ΄αριθμό 16072/310 απόφαση της υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄13/4/2017, καθορίστηκε η πρώτη Μαΐου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Αυτό, σημαίνει, ότι απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν νόμιμα Κυριακές και αργίες, όπως π.χ επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, εστίασης, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κ.λπ.

Ειδικότερα: Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου, δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. 
Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου,  θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. 

Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες, θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου, θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Κεντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ. Πατησίων 69 και Αινιάνος 3. Τηλ.2108202100 (http://kepea.gr/).
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ - 26 Απριλίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου