Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Δώρο Πάσχα: Υποχρέωση του εργοδότη, δικαίωμα του εργαζόμενου

Κινδυνεύει με αυτόφωρο ο εργοδότης που δεν θα καταβάλλει το Δώρο Πάσχα μέχρι την μεγάλη Τετάρτη
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ
 Δεν είναι στην ευχέρεια του εργοδότη η καταβολή του Δώρου του Πάσχα στον εργαζόμενο, αλλά υποχρέωση του και διώκεται ποινικά εάν δεν το καταβάλει. 

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να το καταβάλει στον εργαζόμενο μέχρι την μεγάλη Τέταρτη χωρίς καθυστέρηση. Δεν έχει το δικαίωμα να πληρώσει σε είδος τον εργαζόμενο -όπως συνηθίζουν ορισμένοι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι το φόβο, την άγνοια του εργαζόμενου και την απραξία ή αδράνεια των κρατικών μηχανισμών έλεγχου- αλλά μόνο σε χρήμα . 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία:


• Προϋπόθεση καταβολής του Δώρου Πάσχα είναι να υπάρχει απασχόληση (εργασιακή σχέση) του μισθωτού από την αρχή του έτους ή ενδιάμεσα μέχρι το Πάσχα.

• Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.

Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του Α.Ν 690/1945, οι οποίες ισχύουν για κάθε περίπτωση μη καταβολής τακτικών αποδοχών.

Συγκεκριμένα, κάθε εργοδότης που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους εργαζόμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των υπαλλήλων ή της Επιθεώρησης Εργασίας ή της Αστυνομικής Αρχής ή της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων. Οι κυρώσεις προβλέπουν φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. 

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα;

Με τις περικοπές των μνημονίων καταργήθηκε ο 13ος και 14ος μισθός (δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων) για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα;

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του εργαζόμενου, δηλαδή αν αμείβεται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση, όμως, που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί προσελήφθη μετά τον Ιανουάριο, είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για εργαζόμενο αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Πότε θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα;

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται το αργότερο τη Μεγάλη Τετάρτη. Για το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Ο εργαζόμενος όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα δεν πρέπει να διστάσει να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στους παρακάτω φορείς:
  • ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. Αινιάνος 3 & Πατησίων 69, Αθήνα, 104 34, τηλ. επ/νίας 2108202100, 2108202174 - www.kepea.gr 
  • ΣΕΠΕ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Γραμμή καταγγελιών 15512. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το ΣΕΠΕ είναι: helpdesk@sepenet.gr. Στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων προκειμένου να ενημερωθούν. 

Να ενημερώσει εάν θέλει την συλλογικότητα "ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ" στη διεύθυνση politestouvirona@gmail.com 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - 9 Απριλίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου