Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Αναδημοσίευση: ΕΕΤΑΑ:Ανοίγουν οι αιτήσεις των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ

ΕΕΤΑΑ:Ανοίγουν οι αιτήσεις των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑΑπό τη Δευτέρα, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016-2017, καθώς εκδόθηκε η απόφαση για το πρόγραμμα που θα προκηρύξει η ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2016 – 2017, η οποία καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που θα δώσει voucher σε 81.000 παιδιά για να φιλοξενηθούν σε παιδικούς σταθμούς.

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι:
 • Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα
 • Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης
 • Οικογενειακή κατάσταση
Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τους γονείς είναι:

 • οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους
 • η αξία τοποθέτησης (voucher) δεν συνδέεται με συγκεκριμένη θέση σε κάποια δομή αλλά ακολουθεί τον δικαιούχο (γονέας), δηλαδή, ο γονέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει παιδικό σταθμό/ ΚΔΑΠ/ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ χωρίς να χάνει το voucher.
Ποια είναι τα ωφελούμενα άτομα:
 • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
 • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
 • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις:
 • να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι),
 • να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
 • Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
Το σύνολο των ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων Β.3 και Δ του άρθρου 5, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

Τα ανωτέρω ωφελούμενα άτομα των πεδίων 1 και 2, κατανέμονται στις θέσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αναφέρεται στην πρόσκληση/προσκλήσεις που θα εκδώσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενο άτομο κατανέμεται:
 • στο ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι πάνω από το όριο της φτώχειας,
 • στο οικείο ΠΕΠ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Πηγή: ergasianews.gr - 2 Ιουλίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου